Samarbeid med ekstern part

1. Dersom du har finansiering fra, tilsetting hos eller mottar andre bidrag fra en ekstern part (ikke-gradsgivende institusjon, f.eks. forskningsinstitutt, bedrift, offentlig sektor el.) skal den eksterne parten også involveres når du inngår "Ph.d.-avtale for gjennomføring av doktorgradsutdanning ved NMBU".

Dersom det skulle være behov for å avtaleregulere andre forhold enn de som er omtalt i ph.d.avtalen, kan dette gjøres i form av vedlegg til ph.d.avtalen.
Ved spørsmål kontakt gjerne juridisk seniorrådgiver Vegard Arnhoff.


2. Dersom du skal gjennomføre ph.d.-utdanningen i samarbeid med en annen gradsgivende institusjon (universitet, eller høgskole med rett til å tildele doktorgrader, i inn- eller utland) skal ansvar og samarbeid reguleres gjennom en "Cotutelleavtale": SKJEMA 1.2 Vær oppmerksom på at denne avtalen kommer i tillegg til den vanlige ph.d.-avtalen som du inngår med NMBU.

Published 19. desember 2016 - 15:25 - Updated 20. desember 2016 - 13:55