Samarbeid med ekstern part

Dersom du har finansiering fra, er ansatt hos eller mottar andre bidrag fra en ekstern part som et forskningsinstitutt, eller en bedrift i offentlig eller privat sektor, skal den eksterne parten også involveres når du inngår ph.d.-avtalen. Dersom det skulle være behov for å avtaleregulere andre forhold enn de som er omtalt i ph.d.-avtalen, kan dette gjøres i form av vedlegg til ph.d.-avtalen. Ved spørsmål kontakt gjerne juridisk seniorrådgiver vegard.arnhoff@nmbu.no.

Dersom du skal gjennomføre ph.d.-utdanningen i samarbeid med en annen gradsgivende institusjon som universitet, eller høgskole med rett til å tildele doktorgrader, i inn- eller utland, skal ansvar og samarbeid reguleres gjennom en såkalt NMBU 1.4 Cotutelle-avtale. Vær oppmerksom på at denne avtalen kommer i tillegg til den vanlige ph.d.-avtalen som du inngår med NMBU.

Published 19. desember 2016 - 15:25 - Updated 23. desember 2020 - 13:22