Søknaden

Stipendiater ved NMBU

Opptak til NMBUs ph.d.-program gjøres i sammenheng med ansettelse i stilling som stipendiat. Stipendiater bes om at NMBU 1.1 Søknad om opptak fylles ut og sendes til phd.radgiver.vet@nmbu.no (samt alle nødvendige vedlegg). 

NB: Ved mottak av NMBU 1.1 Søknad om opptak blir du registrert i FS, og du må være registrert i FS før du kan melde deg på ph.d.-emner ved NMBU. 

Eksterne kandidater

Eksterne kandidater kan være ansatt ved en annen FoU-institusjon, et forskingsinstitutt, i en bedrift, i en offentlig etat eller lignende. 

Fyll ut NMBU 1.1 Søknad om opptak i samarbeid med veilederne og send skjemaet samt alle nødvendige vedlegg elektronisk til phd.radgiver.vet@nmbu.no innen to (2) måneder etter startdato for finansiering av ph.d.-utdanningen. I tillegg må Veterinærhøgskolen (VET) fylles ut. Det digitale skjemaet benyttes for å innhente sensitive personopplysninger som personnummer, kopi av pass m.m som ikke kan skrives inn i word dokumentet (jf. GDPR reglementet). Les mer informasjon på denne siden.  

NB: Hvis du ønsker å melde deg på ph.d.-emner ved NMBU før opptak må du søke om enkeltemnestudierett.

Frister

Det er Ph.d.-programråd VET som vurderer søknaden din. Ph.d.-programrådet har møter 7 ganger i året, og du må levere søkaden din til phd.radgiver.vet@nmbu.no innen en av disse fristene for å bli vurdert i programrådsmøte:

  • 1. januar
  • 1. mars
  • 1. mai
  • 1. juni
  • 15. august (pga. sommerferien)
  • 1. oktober
  • 1. desember

Møtene til ph.d.-programrådet er satt til midten av måneden, og du vil få svar på søknaden din på slutten av den måneden du har sendt inn skjema og vedlegg. Du ser også fristene i årshjulet til ph.d.-programrådet.

Published 19. desember 2016 - 15:19 - Updated 10. February 2021 - 9:05