Søknaden

Stipendiater ved NMBU

Opptak til NMBUs ph.d.-program gjøres i sammenheng med ansettelse i stilling som stipendiat. Ved behov kan vi be deg om at NMBU 1.1 Søknad om opptak fylles ut og sendes til phd.radgiver.vet@nmbu.no (samt alle nødvendige vedlegg). 

Ph.d.-rådgiverne registrerer deg i FS etter at du har fått opptak/ansettelse, slik at du kan melde deg på ph.d.-emner ved NMBU.

Eksterne kandidater

Eksterne kandidater kan være ansatt ved en annen FoU-institusjon, et forskingsinstitutt, i en bedrift, i en offentlig etat eller lignende. 

Opptakssøknaden skal inneholde dokumentasjon av den utdanningen som skal ligge til grunn for opptaket, engelskkunnskaper og fullfinansiering av hele opptaksperioden. 

I tillegg skal følgende beskrives i søknaden:

 • Forslag til veiledere og tilknytning til fagmiljø ved NMBU
 • Prosjektskisse med faglig redegjørelse for prosjektet og fremdriftsplan
 • Beskrivelse av eventuelle spesielle behov for faglige og materielle ressurser, som tilgang til nødvendig infrastruktur for å gjennomføre ph.d.-prosjektet
 • Opplysninger om planlagt hovedarbeidssted
 • Opplysninger om eventuelle immateriellrettslige forhold og redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser
 • Informasjon om hvorvidt prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer, tillatelse til behandling av personopplysninger eller andre tillatelser. Slike tillatelser bør om mulig legges ved søknaden

Fyll ut NMBU 1.1 Søknad om opptak i samarbeid med veilederne og send skjemaet samt alle nødvendige vedlegg elektronisk til phd.radgiver.vet@nmbu.no innen to (2) måneder etter startdato for finansiering av ph.d.-utdanningen.

Du må også sende inn det digitale skjemaet NMBU 1.1 Søknad om opptak - søkers personopplysninger - VET. Det digitale skjemaet benyttes for å innhente sensitive personopplysninger som personnummer, kopi av pass m.m som ikke kan skrives inn i word dokumentet (jf. GDPR reglementet). Les mer informasjon på denne siden.  

NB: Hvis du ønsker å melde deg på ph.d.-emner ved NMBU før opptak må du søke om enkeltemnestudierett.

Frister

Det er Ph.d.-programråd VET som vurderer søknaden din. Ph.d.-programrådet har møter 7 ganger i året, og du må levere søknaden din til phd.radgiver.vet@nmbu.no innen en av disse fristene for å bli vurdert i programrådsmøte:

 • 1. januar
 • 1. mars
 • 1. mai
 • 1. juni
 • 15. august (pga. sommerferien)
 • 1. oktober
 • 1. desember

Møtene til ph.d.-programrådet er satt til midten av måneden, og du vil få svar på søknaden din på slutten av den måneden du har sendt inn skjema og vedlegg. Du ser også fristene i årshjulet til ph.d.-programrådet.

Published 19. desember 2016 - 15:19 - Updated 6. juli 2021 - 11:51