Søknaden

 Innen to måneder etter oppstart: 

Fyll ut SKJEMA 1.1.1/1.1.3 (søknad om opptak til ph.d.-program og utdanningplan) i samarbeid med hovedveileder og send skjemaet og alle vedleggene elektronisk til instituttleder for gjennomgang og signatur på skjema 1.1.1/1.1.3. Etter du har fått instituttleders signatur sender du søknaden og alle vedleggene videre til phd.radgiver.vet@nmbu.no

Ph.d.-utvalget har laget en nyttig guide/mal for prosjektskissen, se her.

Frister:

Det er Utvalg for ph.d.- og diplomatudanning som vurderer søknaden din. Utvalget har møter 7 ganger i året, og du må levere søkaden din til ph.d.-rådgiver innen en av disse fristene for å bli vurdert i utvalgsmøte:

 • 1. januar
 • 1. mars
 • 1. mai
 • 1. juni
 • 15. august (pga. sommerferien)
 • 1. oktober
 • 1. desember

Møtene til utvalget er satt til midten av måneden, og du vil få svar på søknaden din på slutten av den måneden du har sendt inn skjema og vedlegg. Du ser også fristene i årshjulet til ph.d.-utvalget.

Utdanningsplan:

I søknaden må du også fylle ut en individuell utdanningsplan, det vil si plan for fremdriften av prosjektet og opplæringsdel. Opplæringsdelen skal inneholde emner på ph.d.- eller masternivå som gir totalt 30 studiepoeng. Emne VET400  Introduction to ethical and philosophical perspectives in biomedical research (5 studiepoeng), VET420 Midtveiskurs (2 studiepoeng) og VET421 Midtveisevaluering (3 studiepoeng) skal inngå i opplæringsdelen.

Emner som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato.  Opplæringsdelen må være slik at det sammen med arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglige bredde og fordypning.

 

Vedlegg til søknaden:

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

 • Attestert kopi av originalt vitnemål for avlagt mastergrad, embetseksamen eller tilsvarende
 • Prosjektskisse med plan for forskningsarbeidet (ca 1-3 sider), se mal her
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper, jf. § 5.2 i ph.d.-forskriften

Infrastruktur: For kandidater som har ekstern finansiering eller er tilsatt utenfor NMBU, inngås det avtale mellom institusjon og ekstern part i forbindelse med den enkelte forskningsprosjekt. Denne avtalen skal foreligge når opptaksvedtaket for den aktuelle kandidat fattes (jf. § 5.4)

Følgende dokumenter legges ved søknaden hvis aktuelt:

 • For utenlandsk utdanning: vurdering av utdanningen fra NOKUT
 • For utenlandsk utdanning: offisiell beskrivelse av karaktersystemet fra institusjonen hvor utdanningen er avlagt

 

Published 19. desember 2016 - 15:19 - Updated 18. February 2020 - 9:50