Ph.d.-avtale

Opptak på ph.d.-programmet Veterinærvitenskap formaliseres ved en skriftlig avtale undertegnet av ph.d.-kandidat, veiledere, institutt og eventuell ekstern part (SKJEMA 1.1.2).

SKJEMA 1.1.2 leveres senest 6 måneder etter oppstart. Skjemaet leveres til ph.d.-rådgiver på fakultetet: phd.radgiver.vet@nmbu.no. Originalen sendes i internposten til Marianne Tandberg - StudForsk. 

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden (= avtaleperioden). Hvis du tilsettes som stipendiat ved NMBU, skal du undertegne en egen arbeidsavtale med universitetet.

Ved forsinkelse av ph.d.-studiet skal SKJEMA 2.1.2 for endring i avtaleperioden fylles ut (Gjelder eksterne kandidater. Dersom du er ansatt ved NMBU Veterinærhøgskolen melder du fra til instituttleder og team personal). 

Published 19. desember 2016 - 15:23 - Updated 14. august 2017 - 16:16