Ph.d.-avtale

Ph.d.-avtalen

Opptak til ph.d.-utdanningen formaliseres gjennom en skriftlig avtale samt en utdanningsplan og en datahåndteringsplan, senest fire måneder etter oppstartdato. NMBU 1.2. Ph.d.-avtale inngås mellom ph.d.-kandidat, veiledere, institutt og eventuelle involverte eksterne parter, og leveres til phd.radgiver.vet@nmbu.no. Ph.d.-avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter innenfor avtaleperioden og omtaler blant annet finansiering, veiledning, rapportering, publisering og eiendomsrett til resultater. 

Endring av ph.d.-avtalen

Dersom det underveis i ph.d.-utdanningen fremkommer forsinkelser i avtaleperioden, må NMBU 2.2 Endringsskjema - VET (gammelt SKJEMA 2.1.2 for endring i avtaleperioden) fylles ut og sendes til phd.radgiver.vet@nmbu.no. Dersom du er ansatt ved NMBU Veterinærhøgskolen i en stipendiatstilling melder du fra til instituttleder og Team personal. 

Ved lovhjemlede avbrudd eller godkjente permisjoner (som foreldrepermisjon og sykefravær) må ph.d.-kandidaten sende dokumentasjon/ bekreftelse til ph.d.-rådgiveren for å få fraværet registrert i Felles studentsystem (FS).

Published 19. desember 2016 - 15:23 - Updated 7. januar 2021 - 8:18