Ph.d.-skjemaer

Søknad og opptak
NMBU 1.1 Søknad om opptak
NMBU 1.2. Ph.d.-avtale
NMBU 1.3 Utdanningsplan
NMBU 1.4 Cotutelle-avtale

Datahåndteringsplan (DMP)
Mal for prosjektskissen/prosjektbeskrivelsen
Forventningsavklaringsskjema (mellom veileder og ph.d.-kandidat)
Tidslinje over obligatoriske aktiviteter i ph.d.-løpet  
Forslag til veileder (for ph.d.-kandidater ansatt i en 1017 eller 1378 stipendiat stilling)         

Gjennomføring
NMBU 2.1 Fremdriftsrapport for ph.d.-kandidat - VET
NMBU 2.2.1 Endring avtaleperiode (word-skjema)
NMBU 2.2.2 Endring opplæringsdel (word-skjema)
NMBU 2.2.3 Endring veiledning (word-skjema)
NMBU 2.4 Midtveisevaluering (word-skjema)

Opplæringsdelen
NMBU 3.1 Avtale om Spesialpensum  (Word-skjema)
NMBU 3.2 Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel (word-skjema)
Avtale om sensuroppdrag (Word-skjema)
Vurderingsprotokoll for spesialpensum (Word-skjema)

Avslutning

For ph.d.-kandidater:
Tittelblad NMBU (norsk)
Tittelblad NMBU (engelsk) 
NMBU 4.2 Søknad om innlevering og bedømmelse av avhandling (word-skjema)
NMBU 4.3 Medforfattererklæringsskjema  (word-skjema) 
NMBU 4.6 Errata (word-skjema)

Nettside med informasjon om trykking
Hvordan innlevere avhandling i Brage
Pressemeldingsskjema
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas  

For ansatte:
NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite (word-skjema)
NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen (eng) (word-skjema)
NMBU 4.5c Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (eng) (word-skjema)
Habilitetserklæring for bedømmelseskomiteens opponenter

Annonsering av prøveforelesning og disputas
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas

Alle faser
Rutiner for gjennomføring av seminarer 

Published 7. desember 2016 - 14:13 - Updated 14. november 2022 - 10:53