Ph.d.-skjemaer

Nye nettskjemaer fra 1. juli 2020

Hvis du har tekniske problemer kan du fremdeles benytte gamle skjemaer. Du finner de lenger ned.

Søknad og opptak
Søknad om opptak (SKJEMA 1.1.1/1.1.3)
Ph.d.-avtale (SKJEMA 1.1.2) 

Datahåndteringsplan (DMP)
Mal for prosjektskissen
Forventningsavklaringsskjema (mellom veileder og ph.d.-kandidat)
Cotutelle-avtale (SKJEMA 1.4)

Tidslinje over obligatoriske aktiviteter i ph.d.-løpet             

Gjennomføring
Framdriftsrapport (SKJEMA 2.1.1)
Endringer, avtaleperiode (SKJEMA 2.1.2)
Endringer, opplæringsdelen (SKJEMA 2.2)
Endringer, veiledergruppe (SKJEMA 2.3)
Midtveisevaluering (SKJEMA 2.4)

Opplæringsdelen
Avtale om Spesialpensum (SKJEMA 3.1)
Søknad om godkjenning av opplæringsdelen (e-post-mal i zip) (SKJEMA 3.2)
Avtale om sensuroppdrag
Eksamensprotokoll for spesialpensum

Avslutning

For ph.d.-kandidater:
Tittelblad NMBU (norsk)
Tittelblad NMBU (engelsk)
Innlevering av avhandling  (SKJEMA 4.2)
Medforfattererklæringsskjema / Co-author declaration (SKJEMA 4.3 (engelsk))
Errata (SKJEMA 4.7)
Om trykking
Hvordan laste opp i Brage (engelsk veiledning)
Pressemeldingsskjema
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas

For ansatte:
Forslag om bedømmelseskomite (SKJEMA 4.1)
Proposal for members of Evaluation Committee (SKJEMA 4.1 (engelsk))
Bedømmelse av avhandlingen (SKJEMA 4.4 (engelsk))
Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (SKJEMA 4.5 (engelsk))
Annonsering av prøveforelesning og disputas
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas

Alle faser
Rutiner for gjennomføring av seminarer

 

Published 7. desember 2016 - 14:13 - Updated 31. juli 2020 - 10:51