Ph.d.-skjemaer

Nye nettskjemaer fra 1. juli 2020

Hvis du har tekniske problemer kan du fremdeles benytte gamle skjemaer. Du finner de lenger ned.

Søknad og opptak
NMBU 1.1 Søknad om opptak
NMBU 1.2. Ph.d.-avtale
NMBU 1.3 Utdanningsplan
NMBU 1.4 Cotutelle-avtale

Datahåndteringsplan (DMP)
Mal for prosjektskissen
Forventningsavklaringsskjema (mellom veileder og ph.d.-kandidat)

Tidslinje over obligatoriske aktiviteter i ph.d.-løpet             

Gjennomføring
NMBU 2.1 Fremdriftsrapport for ph.d.-kandidat - VET
NMBU 2.2 Endringsskjema - VET
NMBU 2.4 Midtveisevaluering - VET

Opplæringsdelen
NMBU 3.1 Avtale om Spesialpensum  (Word-skjema)
NMBU 3.2 Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel (e-post mal i zip)
Avtale om sensuroppdrag (Word-skjema)
Vurderingsprotokoll for spesialpensum (Word-skjema)

Avslutning

For ph.d.-kandidater:
Tittelblad NMBU (norsk)
Tittelblad NMBU (engelsk)
NMBU 4.2 Søknad om innlevering og bedømmelse av avhandling (e-post mal i zip)
NMBU 4.3 Medforfattererklæringsskjema  (Word-skjema)
NMBU 4.6 Errata (e-post mal i zip)
Nettside med informasjon om trykking
Hvordan innlevere avhandling i Brage
Pressemeldingsskjema  
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas  

For ansatte:
NMBU 4.1 Forslag til bedømmelseskomite (e-post mal i zip)
NMBU 4.1 Proposal for evaluation committee (e-mail template in zip)
NMBU 4.4 Bedømmelse av avhandlingen (eng) - VET
Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (SKJEMA 4.5c (engelsk) (nettskjema), Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (Skjema 4.5c) (engelsk, Word-fil)
Annonsering av prøveforelesning og disputas
Prosedyrer for prøveforelesning og disputas

Alle faser
Rutiner for gjennomføring av seminarer 

Published 7. desember 2016 - 14:13 - Updated 13. januar 2021 - 7:49