Krav til avhandlingen

VET420 Skriving av ph.d.-avhandling

Alle ph.d.-kandidater ved VET må ha fullført obligatorisk emne VET420 Skriving av ph.d.-avhandling før innleveringen. Du kan melde deg på emnet via Studentweb (innen påmeldingsfristen).

Krav til avhandling

Doktorgradsavhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid av internasjonal standard, bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et høyt faglig nivå slik at arbeidet kan publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur. 

Doktorgradsavhandlingen skal vanligvis bestå av tre vitenskapelige artikler. Artiklene bør være publisert eller akseptert for publisering i vitenskapelige tidsskrifter før avhandlingen leveres inn for bedømmelse. Artikler som foreligger som manuskript skal som et minimum være på nivå med førstegangsinnsending av manuskript til et tidsskrift. Dersom doktorgradsavhandlingen består av tre eller færre artikler må ph.d.-kandidaten være hoved- eller førsteforfatter på minst to av artiklene (§10-1 i VETs utfyllende regler til NMBUs ph.d.-forskrift).

Doktorgradsavhandlingen skal også inneholde et innledningskapittel ("kappe") som i et helhetlig perspektiv sammenfatter de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i delarbeidene. Ph.d.-kandidaten skal være eneforfatter av "kappen".

Dersom artikkelen er publisert i et abonnementstidskrift skal du inkludere post-print versjonen (versjon etter fagfelle vurdering, før forlagets PDF-versjon) i avhandlingen. Dersom arbeidet er publisert i Gull Open Access tidsskrift eller frikjøpt hos utgiver (Hybrid Open Access) kan du inkludere forlagets PDF-versjon i avhandlingen. Les mer her om definisjon av post-print, tillatelse fra forlag osv. og om Gull Open Access eller Hybrid Open Access.  

Det finnes en egen mal (utarbeidet av NMBU for å passe alle fagområdene ved NMBU) som kan benyttes når du skal begynne å skrive avhandlingen. Malen er laget i riktig størrelse for trykking, 17x24 cm, og kan benyttes til hele skriveprosessen (skriving, innlevering til bedømmelse og trykking). På denne måten sikres det at all tekst, figurer og bilder fremkommer riktig ved trykking. Artiklene kommer som regel i A4 størrelse. Merk at malen er laget for å passe alle fagområdene ved NMBU og er ment som en hjelp ved skriving av kappen, men er ikke obligatorisk å bruke. Det er godt mulig at det er deler i malen som ikke skal være med i din avhandling. Da er det mulig å endre det manuelt i filen din. Om du ønsker å ha avsnittene i en annen rekkefølge, er dette også noe du kan gjøre selv.

Litt informasjon om malen som det kan være greit å vite om på forhånd:

  • Den er kun laget i Word. Font, fontstørrelse og linjeavstand er fastsatt.
  • Malen starter med å velge språk fra første side, norsk eller engelsk i tittelsiden.
  • Malen er ikke låst, det er fullt mulig å legge til sider, eller endre på rekkefølgen.
  • Det er brukt tittel- og index-komponenter for å lette arbeidet med titler og innholdsfortegnelse. Det er lurt å foreta oppdateringer av komponentene underveis, og å gjøre en ekstra sjekk så du vet at de henger sammen riktig hele veien.
  • Husk å legge inn blanke sider der det er hensiktsmessig, for eksempel etter side 2 og side 4.
  • Stilgalleriene inneholder de mest aktuelle stilene (under fanen Hjem)
  • Når du er ferdig med å skrive og skal gjøre om til PDF, er den enkleste fremgangsmåten å skrive til PDF. Da opprettholdes størrelsen 17x24 cm samt og figurer og bilder.

VETs veileder for kappen

VET har utarbeidet en veileder for utforming av innledningskapitlet (kappen). I tillegg anbefales kandidaten å studere tidligere godkjente avhandlinger ved fakultetet, og til å ta en titt på følgende lenker:

Medforfattererklæringer

I tilfeller hvor du ikke er eneforfatter på artiklene/manuskriptene som inngår i avhandlingen, skal både ditt og medforfatternes bidrag presiseres ved innlevering av avhandlingen, i form av signerte NMBU 4.3 Medforfattererklæringsskjema (word-skjema). Det er ditt ansvar å innhente disse erklæringene.

Published 22. desember 2016 - 14:33 - Updated 24. august 2022 - 11:21