Innlevering

Før innlevering:

 • Opplæringsdelen, samt dokumentasjon, må være levert og godkjent før avhandlingen kan leveres. Benytt Skjema 3.1 ved godkjenning av utdanningsplanen. 
 • Hovedveileder fyller ut SKJEMA 4.1 (Forslag til bedømmelseskomité) og sender denne elektronisk til instituttleder. Instituttleder sender godkjent forslag til ph.d.-rådgiver (via P360), som på vegne av rektor oppnevner og informerer bedømmelseskomiteen.
 • Du fyller ut SKJEMA 4.2 (Innleveringsskjema - doktorgradsutdanningen) og leverer dette samt et eksemplar av avhandlingen til instituttleder for godkjenning.
 • Instituttleders signering av innleveringsskjemaet er godkjenning av at avhandlingen er klar til å sendes bedømmelseskomiteen for evaluering.
 • I forkant av innleveringen må du bestille ISBN/ISSN/Thesis-nummer hos universitetsbiblioteket. Send e-post til biblioteket@nmbu.no. Numrene skal stå på avhandlingen.
 • Ph.d.-rådgiveren er ansvarlig for oversending av avhandlingen til bedømmelseskomiteen.

 

Du leverer elektronisk følgende til ph.d.-rådgiver (phd.radgiver.vet@nmbu.no) senest 3 måneder før planlagt disputas:

 • Ferdig utfylt og godkjent SKJEMA 4.2 (Innleveringsskjema - doktorgradsutdanningen)
 • PDF-versjon av avhandling.

 

Følgende dokumenter skal legges ved hvis aktuelt:

 • Medforfattererklæringsskjema (SKJEMA 4.3), ved artikkelbasert avhandling, for alle manuskripter/ artikler som har flere forfattere.
 • En redegjørelse fra hovedveileder for hvilke deler av avhandlingen som er kandidatens individuelle bidrag i et "fellesarbeid" ("fellesarbeid" vil si én avhandling med flere ph.d.-kandidater som forfattere)
 • Dokumentasjon på innhenting av nødvendige tillatelser. 

 

Om dato for disputas: 

Du kan fylle inn ønsket dato for disputas på SKJEMA 4.2  - Vi vil forsøke å ta hensyn til dette så langt det lar seg gjøre. Det er flere ting som avgjør hvilken dato det blir: 

 • Det må passe for bedømmelseskomiteen - De skal ha minst 6 uker på å evaluere avhandlingen og evalueringen skal leveres 25 arbeidsdager før disputasen. 
 • Det må passe for disputasleder.
 • Festsalen må være ledig. 

Merk at datoen som settes er tentativ. Det vil si at ingenting er helt sikkert før avhandlingen har blitt godkjent for disputas av bedømmelseskomiteen. Du kan forvente å få evalueringen senest 20 arbeidsdager før disputasdato. Det kan derfor være lurt å vente med å invitere til disputasmiddag til du vet at det blir disputas. 

Published 19. desember 2016 - 15:46 - Updated 31. januar 2019 - 10:05