Errata

En avhandling må bli trykket nøyaktig slik den ble innlevert. Bare formelle korrigeringer («errata») som ikke berører det vitenskapelige innholdet, kan utføres etter at avhandlingen er godkjent og før den endelige trykkingen eller publiseringen. En fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet skal legges ved søknaden, som må leveres til ph.d.-rådgiver senest 4 uker før planlagt disputas. Erratalisten må være godkjent av fakultetet før feilene korrigeres og det gis klarsignal til trykking.

Dette regnes som formelle feil du har lov til å korrigere:
 
- skrivefeil og rene språkfeil
- manglende tegnsetting, feil i referanser
- sidelayout, tekstformat o.l.

Dette har du IKKE lov til:
- Du kan ikke bytte versjon eller endre status på manuskripter/artikler som inngår i ph.d.-avhandlingen. For eksempel kan ikke en artikkel med status "in press" byttes ut med tidsskriftets trykte versjon og endre status til "published" i forkant av trykkingen.

Dersom du leverer errata-søknad og får den godkjent, skal alle eksemplarer av den trykte avhandlingen inneholde errataliste. 

SKJEMA 4.7 Errata

Published 19. desember 2016 - 15:48 - Updated 16. oktober 2018 - 15:02