Errata

En avhandling må bli trykket nøyaktig slik den ble innlevert. Bare formelle korrigeringer («errata») som ikke berører det vitenskapelige innholdet, kan utføres etter at avhandlingen er godkjent og før den endelige trykkingen eller publiseringen.

En fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet skal legges ved søknaden som må leveres til ph.d.-rådgiver senest innen én uke etter at kandidaten har mottatt bedømmelseskomiteens innstilling. Erratalisten må være godkjent av fakultetet før feilene korrigeres og det gis klarsignal til trykking. Ph.d.-kandidaten kan kun søke fakultetet om errata én gang.

Til søknaden skal det legges ved en errata-liste som viser alle rettinger kandidaten ønsker å foreta i avhandlingen. 

Dette regnes som formelle feil du har lov til å korrigere:
 
- skrivefeil og rene språkfeil
- manglende tegnsetting, feil i referanser
- sidelayout, tekstformat o.l.

Dette har du IKKE lov til:
- Du kan ikke bytte versjon eller endre status på manuskripter/artikler som inngår i ph.d.-avhandlingen. For eksempel kan ikke en artikkel med status "in press" byttes ut med tidsskriftets trykte versjon og endre status til "published" i forkant av trykkingen.

Dersom du leverer errata-søknad og får den godkjent, skal alle eksemplarer av den trykte avhandlingen inneholde errataliste. 

SKJEMA 4.7 Errata

Published 19. desember 2016 - 15:48 - Updated 11. september 2020 - 13:00