Errata

En avhandling må bli trykket nøyaktig slik den ble innlevert. Ph.d.-kandidaten kan, én gang, søke fakultetet om tillatelse til å rette formelle feil (errata) i den godkjente versjonen av avhandlingen som skal offentliggjøres. Kun formelle korrigeringer som ikke berører det vitenskapelige innholdet, kan utføres etter at avhandlingen er godkjent og før den endelige trykkingen av avhandlingen.

En fullstendig oversikt over de feil som ønskes rettet skal legges ved søknad NMBU 4.6 Errata (word-skjema) som må leveres til ph.d.-rådgiver (phd.radgiver.vet@nmbu.nosenest innen fem arbeidsdager etter at kandidaten har mottatt bedømmelseskomiteens evaluering. Erratalisten må være godkjent av fakultetet før feilene korrigeres og avhandlingen trykkes. Ph.d.-kandidaten kan kun søke fakultetet om errata én (1) gang.

Dette regnes som formelle feil det er lov til å korrigere: 

  • Skrivefeil og rene språkfeil som gjør teksten språklig ukorrekt
  • Manglende tegnsetting, feil i referanser
  • Sidelayout, tekstformat o.l.

 Det er ikke lov til å:

  • Presisere eller endre meningsinnholdet i teksten
  • Gjøre endringer i innholdet i tabeller
  • Bytte versjon eller endre status på manuskripter/ artikler som inngår i ph.d.-avhandlingen. For eksempel kan ikke en artikkel med status "in press" byttes ut med tidsskriftets trykte versjon og endre status til "published" i forkant av trykkingen.
Det er ikke lenger slik at errata settes inn som skjema i avhandlingen, men det som står i godkjent errataliste rettes i avhandlingen før den sendes til trykking.

NMBU 4.6 Errata (word-skjema)
Published 19. desember 2016 - 15:48 - Updated 9. september 2022 - 14:05