Errata

En avhandling må trykkes nøyaktig slik den ble innlevert. Dersom du ønsker å foreta rettinger må du sende søknad om, og få den godkjent, før du kan foreta endringer i avhandlingen. Kun formelle korrigeringer (errata-liste) som ikke berører det vitenskapelige innholdet, kan utføres etter at avhandlingen er godkjent og før den endelige trykkingen av avhandlingen.

En fullstendig oversikt over de feil som ønskes rettet skal legges ved søknad NMBU 4.6 Errata (epostmal i Zip) som må leveres til ph.d.-rådgiver senest innen én (1) uke etter at kandidaten har mottatt bedømmelseskomiteens evaluering. Erratalisten må være godkjent av fakultetet før feilene korrigeres og avhandlingen trykkes. Ph.d.-kandidaten kan kun søke fakultetet om errata én (1) gang.

Dette regnes som formelle feil du har lov til å korrigere: 
- Skrivefeil og rene språkfeil.
- Manglende tegnsetting, feil i referanser.
- Sidelayout, tekstformat o.l.

Dette har du ikke lov til:
- Du kan ikke bytte versjon eller endre status på manuskripter/artikler som inngår i avhandlingen. 

- Du kan ikke endre det meningsbærende innholdet i avhandlingen. 

Dersom du leverer errata-søknad og får den godkjent, skal alle eksemplarer av den trykte avhandlingen inneholde errata-liste (plasseres bakerst i avhandlingen). 

NMBU 4.6 Errata (e-post mal i zip)

Published 19. desember 2016 - 15:48 - Updated 22. desember 2020 - 10:40