Disputas

Doktorgradsprøven består av to deler: prøveforelesning og disputas. Se utdypende informasjon om prosedyrene her: prøveforelesning og disputas. Ph.d.-rådgiver sørger for annonsering på NMBUs nettside, på Intranett og på epost til fakultetets ansatte.

Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom opponenter og doktorand om problemformuleringer, metodisk, empirisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og framstillingsform. Det bør legges spesiell vekt på å få etterprøvd holdbarheten av viktige konklusjoner som doktoranden har trukket i sitt arbeid. Problemstillingene som opponentene velger å forfølge, behøver ikke være begrenset til de som er omtalt i komiteens uttalelse om avhandlingen. Etter at begge opponentene har avsluttet sin opposisjon, og doktoranden har fått anledning til å forsvare avhandlingen, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio.

Bedømmelseskomiteen vurderer prøveforelesning og disputas på skjema NMBU 4.5c Bedømmelse av prøveforelesning og disputas (eng) (word-skjema). Skjemaet leveres til ph.d.-rådgiverne.

Published 19. desember 2016 - 15:50 - Updated 9. september 2022 - 14:08