Disputas

Når avhandlingen din er godkjent og offentliggjort, kan doktorgradsprøven avholdes.

Doktorgradsprøven består av to deler; prøveforelesning og disputas. Se utdypende informasjon om prosedyrene her: prøveforelesning og disputas.

Forskningsavdelingen sørger for annonsering på NMBUs nettside, på Intranett og på epost til fakultetets ansatte.

Etter disputas:

Published 19. desember 2016 - 15:50 - Updated 8. januar 2021 - 11:40