Disputas

Når avhandlingen din er godkjent og offentliggjort, er du klar for doktorgradsprøven.

Doktorgradsprøven består av to deler: prøveforelesning og disputas.

Forskningsavdelingen sørger for annonsering på NMBUs nettside.

Etter disputas:

  • Disputasleder er ansvarlig for at bedømmelseskomiteen fyller ut og signerer SKJEMA 4.5 (Bedømmelseskomiteens evaluering ("statement")) etter prøveforelesning og disputas, og at skjemaet leveres til ph.d.-rådgiver.
  • Ph.d.-rådgiver skriver brev om tildeling av grad som sendes til doktoren etter disputasen. Ph.d.-rådgiveren produserer også vitnemålet til doktoren.
  • Doktoren inviteres til årlig doktorgradsseremoni (september).
Published 19. desember 2016 - 15:50 - Updated 19. desember 2016 - 15:50