Veiledning

 

Arbeidet med doktorgradsavhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Du må ha minst to veiledere, der minst én av disse er ansatt ved NMBU.

 

Hvem kan være veileder?
Det er et krav at veileder har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og at vedkommende er aktiv forsker.

Hovedveileder har det faglige hovedansvaret for kandidaten og må ha kompetanse i veiledning av ph.d.-kandidaten enten i form av tidligere veiledningserfaring eller gjennomført veilederopplæring.

Dersom hovedveileder er ekstern skal det oppnevnes minst en veileder fra NMBU.

 

Endring i veiledergruppen:
Dersom det er ønske om endring i veiledergruppen skal det søkes om på NMBU 2.2 Endringsskjema - VET Som hovedregel kan ikke veileder fratre før ny veileder er oppnevnt.

Dersom du har tekniske problemer med nettskjema kan gammel skjema benyttes: SKJEMA 2.3

Published 19. desember 2016 - 15:34 - Updated 31. juli 2020 - 10:33