Utenlandsopphold

NMBU Veterinærhøgskolen anbefaler deg å ta et forskningsopphold i utlandet under doktorgradsperioden. Et utenlandsopphold gir deg muligheten til å bygge opp og etablere internasjonale nettverk og forskningssamarbeid tidlig i karrieren, og du vil få nye spennende impulser både faglig og personlig.

For å øke sannsynligheten for at oppholdet blir faglig nyttig og relevant må du med omhu velge aktuelt forskningsmiljø i samarbeid med veileder, og gjerne ved en institusjon hvor NMBU allerede har etablert samarbeid. Du må selv skaffe finansiering til oppholdet.

NMBU Veterinærhøgskolen gir 3 studiepoeng for studieopphold av minst 2 ukers varighet. Til sammen kan du få maks 6 studiepoeng for forskningsopphold i utlandet.

Praktisk informasjon om utenlandsopphold finnes blant annet på forskermobilitetsportalen EURAXESS

 

Økonomisk støtte til forskningsopphold i utlandet

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

Eksterne finansieringskilder og NMBUs deltakelse i internasjonale sentre/institusjoner

Forskningsrådets stipendbase for mobilitet gir deg informasjon om mobilitetsstipend fra Forskningsrådet og andre aktører.

Published 19. desember 2016 - 12:01 - Updated 21. desember 2017 - 11:15