Utenlandsopphold

NMBU Veterinærhøgskolen anbefaler deg å ta et forskningsopphold i utlandet under doktorgradsperioden. Et utenlandsopphold gir deg muligheten til å bygge opp og etablere internasjonale nettverk og forskningssamarbeid tidlig i karrieren, og du vil få nye spennende impulser både faglig og personlig. For å øke sannsynligheten for at oppholdet blir faglig nyttig og relevant må du med omhu velge aktuelt forskningsmiljø i samarbeid med veileder, og gjerne ved en institusjon hvor NMBU allerede har etablert samarbeid. Du må selv skaffe finansiering til oppholdet.

NMBU Veterinærhøgskolen gir 1,5 studiepoeng for studieopphold av minst 2 ukers varighet. Til sammen kan du få maksimalt 3 studiepoeng for forskningsopphold i utlandet (Nytt fra 1. juli 2020, for kandidater tatt opp før denne datoen gjelder gammel regel).

Praktisk informasjon om utenlandsopphold finnes blant annet på forskermobilitetsportalen EURAXESS

Økonomisk støtte til forskningsopphold i utlandet

NMBUs interne midler til utenlandsopphold

Eksterne finansieringskilder og NMBUs deltakelse i internasjonale sentre/institusjoner

Forskningsrådets stipendbase for mobilitet gir deg informasjon om mobilitetsstipend fra Forskningsrådet og andre aktører.

Published 19. desember 2016 - 12:01 - Updated 4. mars 2021 - 14:35