Rutiner og skjemaer

Gjennomføring

Framdriftsrapportering: 

 • Du fyller ut SKJEMA 2.1.1 (framdriftsrapport) og leverer dette elektronisk til ph.d.-rådgiver (phd.radgiver.vet@nmbu.no)  innen 15.01 hvert kalenderår.
 • Ph.d.-rådgiver registrerer rapportene i P360 og setter instituttleder som saksbehandler.
 • Instituttleder går igjennom rapportene på sitt institutt. Vanskelige saker løftes opp på fakultetsnivå.
 • Ph.d.-rådgiver formidler svar til deg om godkjenning av eventuelle endringer.

 

Endring av avtaleperiode: 

Nytt nettskjema fra 1. juli 2020: NMBU 2.2 Endringsskjema - VET . Hvis du har tekniske problemer kan du benytte deg av gammelt skjema lenket under.

Ph.d.-kandidater ansatt ved NMBU:

 • Du fyller ved behov ut SKJEMA 2.1.2 (endring av avtaleperioden) i samarbeid med veileder og tar kontakt med instituttleder og Team personal.
 • Team personal (og instituttleder) vurderer saken og legger den fram for ansettelsesutvalget ved VET.
 • Team personal svarer deg og underretter ph.d.-rådgiver (for å sikre samsvar mellom ansettelsesforholdet og ph.d.-studiets lengde)
 • Ph.d.-rådgiver registrerer endringen i FS.

Eksterne ph.d.-kandidater:

 • Du fyller ut skjema 2.1.2, og får din arbeidgiver til å signere. Dokumentasjon fra din arbeidsgiver om forelenget avtaleperiode legges også ved søknaden
 • Søknad og dokumentasjon sendes til phd.radgiver.vet@nmbu.no

 

Endring i veiledergruppen: 

Nytt nettskjema fra 1. juli 2020: NMBU 2.2 Endringsskjema - VET . Hvis du har tekniske problemer kan du benytte deg av gammelt skjema lenket under.

 • Du fyller ut SKJEMA 2.3 (endring av veiledergruppen) i samarbeid med veileder og leverer dette elektronisk til instituttleder.
 • Instituttleder godkjenner, og sender signert skjema elektronisk til ph.d.-rådgiver.
 • Ph.d.-rådgiver arkiverer i P360 og formidler svar til kandidat og veiledere.

Opplæringsdelen

 • For å kunne melde deg opp i emner, må du være registrert i FS. Ved manglende registrering, kontakt ph.d.-rådgiver: phd.radgiver.vet@nmbu.no
 • Du melder deg selv opp til emner ved NMBU via StudentWeb eller ved å kontakte SiT (Studentenes informasjonstorg)
 • Obligatoriske ph.d.-emner på Veterinærhøgskolen er: VET400 Introduction to biomedical research, VET420 Midterm course og VET421 Midterm evaluation.
 • Alle ph.d.-emner som går på Veterinærhøgskolen begynner på emnekoden VET. Emnene finnes her.

 

Dersom du ønsker å bytte et emne i opplæringsdelen, må du fylle ut NMBU 2.2 Endringsskjema - VET. Du kan også bruke SKJEMA 2.2 for endring av opplæringsdelen og sende dette til phd.radgiver.vet@nmbu.no. Dette skal gjøres før emnet du ønsker å bytte til er gjennomført.

Phd.-rådgiver godkjenner endringer og gir beskjed til deg om endringen er godkjent.

 

Godkjenning av opplæringsdelen

 • Før avhandlingen leveres inn til bedømmelse, må opplæringsdelen være godkjent. Opplæringsdelen godkjennes ut fra dokumentasjon på at elementene som inngår er gjennomført og bestått i tråd med kravene i Ph.d.-forskriften og eventuelle særlige krav fastsatt i Ph.d.
 • Karakterutskrifter/bekreftelser på emner som er gjennomført ved andre læresteder (nasjonalt eller internasjonalt) må du selv sørge for å levere til ph.d.-rådgiver ved Veterinærhøgskolen: phd.radgiver.vet@nmbu.no Vi foretrekker å få dette samlet.
 • Sensur fra emner tatt ved NMBU er registrert fortløpende.
 • Dersom innholdet i opplæringsdelen avviker fra (tidligere godkjent) utdanningsplan, skal SKJEMA 3.1 «Søknad om godkjenning av fullført opplæringsdel» fylles ut og leveres til phd.radgiver.vet@nmbu.no.
 • Ph.d.-rådgiver registrerer fullførte emner og presentasjoner/postere i FS og informerer deg om at opplæringsdelen er godkjent.

 

Oppstartsseminar, midtveisevaluering og sluttseminar

Veiledning for startseminar, midtveisevaluering og sluttseminar

Oppstartsseminar:

 • Du skal ha et oppstartseminar innen 6 måneder fra oppstart.
 • Hovedveileder legger til rette for gjennomføring av oppstartsseminar.
 • Hovedveileder skal sende bekreftelse til ph.d.-rådgiver på e-post når startseminaret er gjennomført.
 • Dokumentasjon på gjennomført startseminar inkluderes i neste fremdriftsrapport.

Midtveisevaluering:

 • Du melder deg opp til VET421 - Midtveisevaluering via StudentWeb.
 • Hovedveileder legger til rette for gjennomføring av midtveisevaluering.
 • Hovedveileder fyller ut NMBU 2.4 Midtveisevaluering - VET  Gammelt skjema: SKJEMA 2.4 (Midtveisevaluering).
 • Ph.d.-rådgiver får automatisk kopi av evalueringen dersom nettskjema blir benyttet. Dersom gammelt skjema blir brukt må hovedveileder sende skjemaet til ph.d.-rådgiver.
 • Etter at midtveisevalueringen er bestått må du delta på det obligatoriske VET420 Midtveiskurset.

Sluttseminar:

 • Du skal ha et sluttseminar som skal gjennomføres ca. 6 måneder før avslutning. 
 • Veileder og instituttleder legger til rette for sluttseminar.
 • Hovedveileder skal sende bekreftelse til ph.d.-rådgiver på e-post når sluttseminaret er gjennomført.

 

 

Published 19. desember 2016 - 15:11 - Updated 31. juli 2020 - 12:11