Poenggivende aktivitet

Spesialpensum (Emnekode: SPE-PHD-VET)

Innen tema eller fagområder der det ikke foreligger egnet undervisningstilbud, kan spesialpensum på ph.d.-nivå godkjennes som element i opplæringsdelen. Før du gjennomfører et spesialpensum må du inngå NMBU 3.1 Avtale om spesialpensum (Word-skjema) med fakultetet. Denne avtalen sendes til phd.radgiver.vet@nmbu.no innen følgene frister (se frist her)

Avtalen behandles og godkjennes av Ph.d.-programråd VET,  og vil deretter bli oversendt til Studentens informasjonstorg (sit@nmbu.no) for registrering. Du vil få beskjed når spesialpensumet har blitt godkjent.

Etter gjennomført og bestått spesialpensum må hovedveileder sende bekreftelse på dette til phd.radgiver.vet@nmbu.no for registrering. 

Dersom du tar kurs (innenlands eller utenlands) som tilbys av "ikke-akademiske" institusjoner/foretak/organisasjoner (forskningsinstitutter, bedrifter, nettverk) må du søke om å få godkjent dette som spesialpensum.

30 timers arbeid tilsvarer 1 studiepoeng.

Postere og presentasjoner

VET430 - Poster
VET431 - Nasjonal presentasjon (muntlig innlegg)
VET432 - Internasjonal presentasjon (muntlig innlegg)

Kandidater tatt opp fra 01.04.2018: Det gis 1 studiepoeng per poster eller presentasjon på nasjonal eller internasjonal konferanse. Til sammen kan det gis maksimalt 4 studiepoeng. Ph.d.-kandidaten må være hovedforfatter. 

Kandidater tatt opp før 01.04.2018: Presentasjon på nasjonal eller internasjonal konferanse med poster gir 1,5 studiepoeng. Muntlig innlegg på nasjonal konferanse gir 1,5 studiepoeng og muntlig innlegg på internasjonal konferanse gir 3 studiepoeng. Maks 9 studiepoeng totalt (max 2 postere og 2 muntlige innlegg). Ph.d.-kandidaten må være hovedforfatter.

Utenlandsopphold (Emnekode: VET433)

Forskningsopphold ved utenlandsk institusjon av minst 2 ukers varighet gir 1,5 studiepoeng pr to uker. Maksimalt 3 studiepoeng (Nytt fra 1. juli 2020, for kandidater tatt opp før denne datoen gjelder gammel regel).

Published 19. desember 2016 - 15:43 - Updated 8. september 2022 - 8:59