Poenggivende aktivitet

Spesialpensum

Innen tema eller fagområder der det ikke foreligger egnet undervisningstilbud, kan spesialpensum på ph.d.-nivå godkjennes som element i opplæringsdelen. Før du gjennomfører et spesialpensum må du inngå NMBU 3.1 Avtale om spesialpensum (Word-skjema) med fakultetet. 

Avtalen behandles og godkjennes av Ph.d.-programråd VET, og sendes til Studentenes informasjonstorg (sit@nmbu.no) for registrering av ph.d.-rådgiver når det har blitt godkjent. Du vil få beskjed når spesialpensumet har blitt registrert.

Dersom du tar kurs (innenlands eller utenlands) som tilbys av "ikke-akademiske" institusjoner/foretak/organisasjoner (forskningsinstitutter, bedrifter, nettverk) må du søke om å få godkjent dette som spesialpensum.

30 timers arbeid tilsvarer 1 studiepoeng.

Postere og presentasjoner

Kandidater tatt opp fra 01.04.2018: Det gis 1 studiepoeng per poster eller presentasjon på nasjonal eller internasjonal konferanse. Til sammen kan det gis maksimalt 4 studiepoeng.

Kandidater tatt opp før 01.04.2018: Presentasjon på nasjonal eller internasjonal konferanse med poster gir 1,5 studiepoeng. Muntlig innlegg på nasjonal konferanse gir 1,5 studiepoeng og muntlig innlegg på internasjonal konferanse gir 3 studiepoeng. Maks 9 studiepoeng totalt (For 2 postere og 2 muntlige innlegg). 

Kandidaten må være hovedforfatter.

Utenlandsopphold

  • Forskningsopphold ved utenlandsk institusjon av minst 2 ukers varighet gir 1,5 studiepoeng pr to uker. Maksimalt 3 studiepoeng (Nytt fra 1. juli 2020, for kandidater tatt opp før denne datoen gjelder gammel regel).
Published 19. desember 2016 - 15:43 - Updated 12. januar 2021 - 13:24