Poenggivende aktivitet

Spesialpensum:

  • I emner der det ikke foreligger egnet undervisnings­tilbud ved NMBU, kan spesialpensum på ph.d.-nivå godkjennes som en del av opplæringsdelen. Før du gjennomfører et spesialpensum må du inngå en avtale om spesialpensum (SKJEMA 3.2) med fakultetet. Avtalen behandles av Ph.d.-programrådet, og sendes til Studentenes informasjonstorg for registrering av ph.d.-rådgiver når det har blitt godkjent. Du vil få beskjed når spesialpensumet har blitt registrert.
  • Dersom du tar kurs (innenlands eller utenlands) som tilbys av "ikke-akademiske" institusjoner/foretak/organisasjoner (forskningsinstitutter, bedrifter, nettverk) må du søke om å få godkjent dette som spesialpensum.
  • 30 timers arbeid tilsvarer 1 studiepoeng.

Postere og presentasjoner

Kandidater tatt opp fra 01.04.2018: Det gis 1 studiepoeng per poster eller presentasjon (nasjonal eller internasjonal konferanse) Maks 4 studiepoeng totalt.  

Kandidater tatt opp før 01.04.2018: Presentasjon på nasjonal eller internasjonal konferanse med poster gir 1,5 studiepoeng. Muntlig innlegg på nasjonal konferanse gir 1,5 studiepoeng og muntlig innlegg på internasjonal konferanse gir 3 studiepoeng. Maks 9 studiepoeng totalt (For 2 postere og 2 muntlige innlegg). 

Kandidaten må være hovedforfatter.

Utenlandsopphold:

  • Studieopphold av minst 2 ukers varighet i utlandet gir 1,5 studiepoeng. Maks 3 studiepoeng. (Nytt fra 1. juli 2020, for kandidater tatt opp før denne datoen gjelder gammel regel)

 

 

Published 19. desember 2016 - 15:43 - Updated 24. august 2020 - 11:00