Utdanningsplan

Du må fylle ut utdanningsplanen i samarbeid med veileder i søknadsskjemaet (SKJEMA 1.1.1) innen to måneder etter oppstart. 

Dersom du har fylt ut gammelt opptaksskjema (uten utdanningsplan) må SKJEMA 1.1.3 fylles ut og sendes til ph.d.-rådgiver innen seks (6) måneder etter oppstart. Skjema 1.1.3. og skjema 1.1.1 ble slått sammen 1. september 2016.

Published 19. desember 2016 - 15:36 - Updated 19. desember 2016 - 15:36