Om opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal inneholde emner på ph.d.- eller masternivå som totalt gir minimum 30 studiepoeng (ECTS). 
Opplæringsdelen må være slik at det sammen med arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning.


Et emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi på minimum 5 studiepoeng skal inngå i opplæringsdelen. 
VET400 dekker dette behovet. Dersom du har tatt et annet emne i forskningsetikk og vitenskapsfilosofi, kan du søke om å få godkjent dette emnet inn i opplæringsdelen din. 
Lever emnebeskrivelse og karakterutskrift/kursbevis til ph.d.-rådgiver (phd.radgiver.vet@nmbu.no) slik at de kan bedømme innhold i og omfang av emnet. 
Ph.d.-rådgiver rådfører seg med NMBUs etikkråd dersom det er tvil om emnet kan godkjennes.


Obligatoriske ph.d.-emner i Veterinærvitenskap er:

  • VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning,
  • VET420 Midtveiskurs
  • VET421 Midtveisevaluering.


Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn 2 år ved oppstartdato. 
Arbeid som inngår i veterinær diplomatutdanning og forskerlinja ved veterinærstudiet, kan likevel godtas.
Opplæringsdelen skal være gjennomført og godkjent av ph.d.-rådgiver før du kan levere avhandlingen til bedømmelse.

Published 19. desember 2016 - 15:17 - Updated 3. mai 2017 - 12:48