Midtveisevaluering

VET 421 Midtveisevaluering og VET420 Midtveiskurs er obligatorisk og skal gjennomføres når du har fullført maks to årsverk av utdanningstiden. 

 

Midtveisevaluering

Midtveisevalueringen har som mål å stimulere deg til å komme i gang med publiseringen og sammenskrivingen av doktorgradsavhandlingen så tidlig som mulig. Evalueringen er også ment å motivere deg og veilederne dine til å fortsette arbeidet og identifisere elementer som trenger oppfølging.

Du må presentere prosjektet ditt skriftlig og muntlig, og informere om framdriften i forhold til planen til en evalueringsgruppe. Evalueringsgruppen skal ta stilling til faglig status og framdrift i doktorgradsarbeidet ditt, og gi tilbakemelding på fastsatt skjema (SKJEMA 2.4) til deg, veiledergruppen og instituttet.

 

Midtveiskurs

Du må ha bestått midtveisevalueringen for å ta VET420 Midtveiskurset.

På kurset vil følgende tema bli presentert: NMBUs prosedyrer i forbindelse med innlevering og forsvar av avhandlingen, skrivingen av ph.d.-avhandlingen, veileder - student, roller og relasjon, og medforfattererklæringer.

 

 

Du melder deg på VET421 og VET420 via Studentweb.

Published 20. desember 2016 - 12:16 - Updated 20. august 2019 - 9:36