Midtveisevaluering

VET 421 Midtveisevaluering og VET420 Midtveiskurs er obligatorisk og skal gjennomføres når du har fullført maks to årsverk av utdanningstiden. Du melder deg på VET421 og VET420 via Studentweb.

VET421 Midtveisevaluering

Midtveisevalueringen har som mål å stimulere deg til å komme i gang med publiseringen og sammenskrivingen av doktorgradsavhandlingen så tidlig som mulig. Evalueringen er også ment å motivere deg og veilederne dine til å fortsette arbeidet og identifisere elementer som trenger oppfølging.

Du må presentere prosjektet ditt skriftlig og muntlig, og informere om framdriften i forhold til planen til en evalueringsgruppe. Evalueringsgruppen skal ta stilling til faglig status og framdrift i doktorgradsarbeidet ditt, og gi tilbakemelding på fastsatt skjema (NMBU 2.4 Midtveisevaluering - VET) til deg, veiledergruppen og instituttet.

VET420 Midtveiskurs

Du må ha bestått VET421 Midtveisevalueringen for å ta VET420 Midtveiskurset.

På kurset vil følgende tema bli presentert: NMBUs prosedyrer i forbindelse med innlevering og forsvar av avhandlingen, skrivingen av ph.d.-avhandlingen, veileder - student, roller og relasjon, og medforfattererklæringer.

Published 20. desember 2016 - 12:16 - Updated 26. januar 2021 - 11:00