Endringer i opplæringsdelen

Hvis du ønsker å bytte et emne i opplæringsdelen, må du fylle ut NMBU 2.2.2 Endring opplæringsdel. Dette skal gjøres før du har tatt emnet du vil bytte til.

Søknaden sender du til ph.d.-rådgiverne på fakultetet: phd.radgiver.vet@nmbu.no

Endringer som er enkle og som ikke er i faglig konflikt med opprinnelige opplæringsplan vil godkjennes av PhD rådgiver. Endringer av mer omfattende karakter vil bli tatt opp til vurdering i ph.d.-programrådsmøtet. Søknaden må sendes innen fristen (de aktuelle datoene finnes på https://www.nmbu.no/fakultet/vet/om/phd )

Phd rådgier sender ut beskjed til kandidaten når endringen er godkjent. 

Published 19. desember 2016 - 15:44 - Updated 21. september 2021 - 10:33