Endringer i opplæringsdelen

Hvis du ønsker å bytte et emne i opplæringsdelen, må du fylle ut SKJEMA 2.2 for endring av opplæringsdelen og sende dette til ph.d.-rådgiverne på fakultetet: phd.radgiver.vet@nmbu.no

Dette skal gjøres før du har tatt emnet du vil bytte til.

Published 19. desember 2016 - 15:44 - Updated 28. April 2017 - 11:07