Endringer i opplæringsdelen

Hvis du ønsker å bytte et emne i opplæringsdelen, må du fylle ut NMBU 2.2 Endringsskjema - VET. Dette skal gjøres før du har tatt emnet du vil bytte til.

Dersom du har tekniske problemer med nettskjemaet over kan du benytte deg av gammelt skjema: SKJEMA 2.2 for endring av opplæringsdelen og sende dette til ph.d.-rådgiverne på fakultetet: phd.radgiver.vet@nmbu.no

Published 19. desember 2016 - 15:44 - Updated 6. januar 2021 - 13:20