Emner


Emner ved NMBU:

Obligatoriske ph.d.-emner i Veterinærvitenskap er:

  • VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning,
  • VET420 Midtveiskurs
  • VET421 Midtveisevaluering.

Du finner alle emner ved NMBU her.

Du kan melde deg opp til NMBU-emner i Studentweb.


Emner ved andre institusjoner:

Dersom NMBU ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at du kan få egnet opplæring ved andre institusjoner eller enheter som gir godkjent ph.d.-utdanning. 
Du må selv finne emner ved andre universiteter.

NMBU er med i NOVA University Network  (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network). Her finner du NOVA-kurs som tilbys i 2017.
Det er viktig at du setter deg inn i reglene for opptak og orienterer deg om frister for å søke, melde deg opp til eksamen osv. ved andre universiteter.
Her kan du finne informasjon om emner som arrangeres via nasjonale Forskerskoler.

Published 19. desember 2016 - 15:37 - Updated 3. mai 2017 - 12:51