Emner

Emner ved NMBU

Obligatoriske ph.d.-emner i Veterinærvitenskap er:

  • VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning,
  • VET420 Skriving av ph.d. avhandling
  • VET421 Midtveisevaluering.

Du finner alle emner ved NMBU her.

Du kan melde deg opp til NMBU-emner i Studentweb.

Emner ved andre institusjoner

Dersom NMBU ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at du kan få egnet opplæring ved andre institusjoner eller enheter som gir godkjent ph.d.-utdanning. Du må selv finne emner ved andre universiteter.

NMBU er med i NOVA University Network  (The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network). Her finner du NOVA-kurs som tilbys i 2017.

Det er viktig at du setter deg inn i reglene for opptak og orienterer deg om frister for å søke, melde deg opp til eksamen osv. ved andre universiteter.

Her kan du finne informasjon om emner som arrangeres via nasjonale Forskerskoler.

Published 19. desember 2016 - 15:37 - Updated 10. november 2021 - 11:39