Studiets innhold

Ph.d.-programmet Veterinærvitenskap er normert til 3 år med fulltidsstudier, og består av følgende:

  • Et selvstendig forskningsarbeid i samarbeid med veiledere
  • En godkjent opplæringsdel
  • Deltakelse i aktive forskermiljøer, nasjonalt og internasjonalt
  • Faglig formidling som er nært relatert til doktorgradsarbeidet
  • Utarbeidelse av en doktorgradsavhandling basert på forskningsarbeidet

Graden philosophiae doctor (ph.d.) tildeles på grunnlag av:

  • Godkjent opplæringsdel (minimum 30 studiepoeng)
  • Godkjent vitenskapelig avhandling
  • Godkjent prøveforelesning over et oppgitt emne
  • Godkjent forsvar av avhandlingen i en offentlig disputas
Published 19. desember 2016 - 15:30 - Updated 23. desember 2020 - 14:57