Fremdrift og obligatoriske seminarer

For å sikre best mulig kvalitet på ph.d.-utdanningen utfører NMBU tiltak for å avdekke manglende progresjon i opplæringsdelen eller avhandlingsarbeidet, eller mangler ved veiledningen. 

Fakultetene ved NMBU skal ha rutiner for å følge opp mangler som avdekkes.

 

Seminarer

En del av kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningen skal være minimum 3 faste seminarer i opplæringsperioden: et startseminar, en midtveisevaluering og et sluttseminar

Det skal legges særlig vekt på midtveisevalueringen.

Rapportering av seminarene: 
- Ved start- eller sluttseminar sender hovedveileder inn bekreftelse til phd.radgiver.vet@nmbu.no med dato for når seminaret er gjennomført.  
- Ved midtveisevaluering fyller hovedveileder inn NMBU 2.4 Midtveisevaluering - VET. Gammelt skjema: SKJEMA 2.4 (Midtveisevaluering).

 

Framdriftsrapport

I avtaleperioden skal du årlig levere skriftlige rapporter om framdriften i ph.d.-utdanningen. Framdriftsrapportene skrives på fastsatte skjema (SKJEMA 2.1.1) og leveres til phd.radgiver.vet@nmbu.no med kopi til instituttlederen ved instituttet du er tatt opp ved. Fristen for å levere framdriftsrapporten er 15. januar hvert år. 

Skjemaene behandles konfidensielt når opplysningene tilsier det. 

 

Forsinkelse i ph.d.-løpet

Ved forsinkelse av ph.d.-studiet skal  NMBU 2.2 Endringsskjema - VET  fylles ut. (Gjelder eksterne kandidater. Dersom du er ansatt ved NMBU Veterinærhøgskolen melder du fra til instituttleder og team personal). 

Dersom du har tekniske problemer med nettskjema kan gammelt skjema fylles ut: SKJEMA 2.1.2 for endring i avtaleperioden 

Published 19. desember 2016 - 15:31 - Updated 31. juli 2020 - 12:03