Fremdrift og obligatoriske seminarer

For å sikre best mulig kvalitet på ph.d.-utdanningen utfører NMBU tiltak for å avdekke manglende progresjon i opplæringsdelen eller avhandlingsarbeidet, eller mangler ved veiledningen. 

Fakultetene ved NMBU skal ha rutiner for å følge opp mangler som avdekkes.

 

Seminarer

En del av kvalitetssikringen av ph.d.-utdanningen skal være minimum 3 faste seminarer i opplæringsperioden: et startseminar, en midtveisevaluering og et sluttseminar

Det skal legges særlig vekt på midtveisevalueringen.

Rapportering av seminarene: 
- Ved start- eller sluttseminar sender hovedveileder inn bekreftelse til phd.radgiver.vet@nmbu.no med dato for når seminaret er gjennomført.  
- Ved midtveisevaluering sender hovedveileder inn utfylt og signert SKJEMA 2.4 (Midtveisevaluering).

 

Framdriftsrapport

I avtaleperioden skal du årlig levere skriftlige rapporter om framdriften i ph.d.-utdanningen. Framdriftsrapportene skrives på fastsatte skjema (SKJEMA 2.1.1) og leveres til phd.radgiver.vet@nmbu.no med kopi til instituttlederen ved instituttet du er tatt opp ved. Fristen for å levere framdriftsrapporten er 15. januar hvert år. 

Skjemaene behandles konfidensielt når opplysningene tilsier det. 

 

Forsinkelse i ph.d.-løpet

Ved forsinkelse av ph.d.-studiet skal SKJEMA 2.1.2 for endring i avtaleperioden fylles ut (Gjelder eksterne kandidater. Dersom du er ansatt ved NMBU Veterinærhøgskolen melder du fra til instituttleder og team personal). 

Published 19. desember 2016 - 15:31 - Updated 30. januar 2020 - 9:43