Samfunnsutvikling og planlegging

Ph.d. Samfunnsutvikling og planlegging

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Ph.d.-programmet for samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM).

Oppstart
September
Se mer
PhD contact
Kontakt studieveilederne

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Hva blir du?

Kandidaten skal kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid på høyt faglig nivå.

Hva lærer du?

Kandidaten skal være kvalifisert for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innenfor sitt fagområde, og kjenne til og ha et reflektert forhold til ulike perspektiver og metoder for forskning innen feltet, og innen forskningsetikk.

Oppbygging

Ph.d.-programmet for samfunnsutvikling og planlegging ved LANDSAM består av følgende studieretninger:
  • By- og regionplanlegging
  • Eiendom og juss
  • Folkehelsevitenskap
  • Landskapsarkitektur