Samfunnsutvikling og planlegging

Ph.d. Samfunnsutvikling og planlegging

Ph.d.-programmet for samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM).

Varighet: 3 år
Start: September
Foto
Gisle Bjørneby, NMBU
Hva blir jeg?
Kandidaten skal kunne gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid på høyt faglig nivå.
Hva lærer jeg?

Kandidaten skal være kvalifisert for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innenfor sitt fagområde, og kjenne til og ha et reflektert forhold til ulike perspektiver og metoder for forskning innen feltet, og innen forskningsetikk.

Kort om studiet

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Ph.d.-programmet for samfunnsutvikling og planlegging ved LANDSAM består av følgende studieretninger:
  • By- og regionplanlegging
  • Eiendom og juss
  • Folkehelsevitenskap
  • Landskapsarkitektur