Ph.d. Realfag og teknologi

Ph.d. Realfag og teknologi

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Vi tilbyr doktorgradsutdanning innen realfag, teknologi og utdanningsvitenskap.

Foto
Shuttterstock

Ph.d.-programmet realfag og teknologi ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK).

Oppstart
Løpende
Se mer
Kontakt studieveilederne

Ph.d.-programmet realfag og teknologi kvalifiserer for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innenfor alle fagområder ved Fakultet for realfag og teknologi hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Hva blir du?

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi er en forskerutdanning som utdanner selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 

Hva lærer du?

Kandidatene:

 • Gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning eller tilsvarende.
 • Gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå.
 • Lærer kritisk og analytisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid samt å kunne formidle faget både skriftlig og muntlig.

Oppbygging

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi består av følgende studieretninger:

 • Physics
 • Applied informatics
 • Applied mathematics
 • Structural engineering, building technology and architecture
 • Mechanical and process technology
 • Water and environmental technology
 • Geomatics
 • Science and mathematics education
 • Pedagogics