Realfag og teknologi

Ph.d. Realfag og teknologi

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Vi tilbyr doktorgradsutdanning innen realfag, teknologi og utdanningsvitenskap.

Foto
Shuttterstock

Ph.d.-programmet realfag og teknologi ved Fakultet for realfag og teknologi.

Oppstart
Løpende
Se mer
Kontakt studieveilederne

Ph.d.-programmet realfag og teknologi kvalifiserer for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innenfor alle fagområder ved Fakultet for realfag og teknologi hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Hva blir du?

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi er en forskerutdanning som utdanner selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. 

Hva lærer du?

Kandidatene:

 • Gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning eller tilsvarende.
 • Gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå.
 • Lærer kritisk og analytisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid samt å kunne formidle faget både skriftlig og muntlig.

Oppbygging

Ph.d.-programmet i realfag og teknologi består av følgende studieretninger:

 • Realfag
  • Fysikk
  • Anvendt informatikk
  • Anvendt matematikk
 • Teknologi
  • Konstruksjon, byggeteknikk og arkitektur
  • Maskin- og prosessteknologi
  • Vann- og miljøteknologi
  • Geomatikk
 • Utdanningsvitenskap
  • Realfagsdidaktikk
  • Pedagogikk

Søknad og opptak

Forskrifter og retningslinjer for doktorgradsprogrammet ved NMBU

Hvem gjør hva - fra søknad til fullføring av doktorgraden

Informasjon om doktorgradsutdanning ved NMBU.