Ph.d. Plantevitenskap

Ph.d. Plantevitenskap

Ph.d.-programmet i plantevitenskap, ved Fakultet for biovitenskap.

Varighet: 3 år
Start: Løpende
Korn - hvete

Korn - hvete

Foto
Håkon Sparre
Hva blir jeg?
Ph.d.-programmet i plantevitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt relatert til planter. Ph.d.-programmet tar sikte på å oppfylle nåværende og framtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling og formidling ved universitet, andre offentlige og private institusjoner, virksomheter og organisasjoner.
Hva lærer jeg?

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Kort om studiet

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Studieretninger:
  • Agroøkologi
  • Plantevitenskap
  • Agronomi
  • Hortonomi 

Utfyllende regler