Ph.d. Naturforvaltning

Ph.d. Naturforvaltning

Ph.d.-programmet i naturforvaltning ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

Varighet: 3 år
Start: Løpende
Vassdrag

Vassdrag

Foto
Jan Vermaat
Hva blir jeg?
Ph.d.-programmet i naturforvaltning kvalifiserer for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innenfor alle fagområder ved Institutt for naturforvaltning og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.
Hva lærer jeg?

Kandidatene:

• Gjennomfører en utdanning som gir en dypere og utvidet kompetanse med grunnlag i en relevant masterutdanning eller tilsvarende.

• Gjør et selvstendig forskningsarbeid som leder til en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå.

• Lærer kritisk tenkning, formidling av kunnskap og faglig samarbeid.

Kort om studiet

Ph.d.-programmet i naturforvaltning er en forskerutdanning som utdanner selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Studieretninger:

  • Fornybar energi 
  • Økologi og naturforvaltning
  • Skogfag
  • Treteknologi
  • Naturbasert reiseliv