Ph.d. Natur- og matvitenskap

Ph.d. Natur- og matvitenskap

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Student Jøran Solnes utfører labøvelser i kjemilaben.

Student Jøran Solnes utfører labøvelser i kjemilaben.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Ph.d.-programmet Natur- og matvitenskap ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.

Varighet
3 år
Oppstart
Løpende
See more
Studentenes informasjonstorg

wenche.johnsrod@nmbu.no

Målene blir i siste instans evaluert via prøveforelesning og forsvar av doktoravhandlingen.


Hva blir du?

Ph.d.-programmet i Natur- og matvitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innen instituttets fagområder og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Hva lærer du?

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.