Natur- og matvitenskap

Ph.d. Natur- og matvitenskap

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Student Jøran Solnes utfører labøvelser i kjemilaben.

Foto
Gisle Bjørneby, NMBU

Ph.d.-programmet Natur- og matvitenskap ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.

Oppstart
Løpende
Se mer
PhD contact
Kontakt studieveilederne

Målene blir i siste instans evaluert via prøveforelesning og forsvar av doktoravhandlingen.

Hva blir du?

Ph.d.-programmet i Natur- og matvitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard innen instituttets fagområder og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

 

Hva lærer du?

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Oppbygging

Ph.d.-programmet Natur- og Matvitenskap ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap består av følgende studieretninger:

  • Anvendt statistikk
  • Bioinformatikk
  • Bioteknologi
  • Kjemi
  • Matvitenskap
  • Mikrobiologi

Les mer om ansvarlig fakultet her

Utfyllende regler ved KBM