Miljøvitenskap

Ph.d. Miljøvitenskap

Ph.d.-programmet i miljøvitenskap, ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

Varighet: 3 år
Start: Løpende
November - utenfor KA bygningen.

November - utenfor KA bygningen.

Foto
MKS
Hva blir jeg?
Ph.d.-programmet i miljøvitenskap er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.
Hva lærer jeg?
Ph.d.-programmet i miljøvitenskap skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.
Kort om studiet
Ph.d.-programmet i miljøvitenskap er en forskerutdanning som skal utdanne selvstendige forskere på internasjonalt nivå i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Studieretninger:

  • Miljø- og naturressurser
  • Jord og agronomi
  • Radioøkologi

 

Programmets oppbygging

Viser oppbygging fra studiestart høst 2019.

Studieår : 3

Semester: vår

Studieretning: Felles emner
Emne Sp
Avhandlingens tittel: 0 Obligatorisk emne