Ph.d. Husdyr- og akvakulturvitenskap

Ph.d. Husdyr- og akvakulturvitenskap

Doktorgrad (Ph.d.) 3 år

Stipendiat Bente Aspeholen Åby på IHA gjør sin doktorgrad på ulike egenskaper hos ammekyr.

Stipendiat Bente Aspeholen Åby på IHA gjør sin doktorgrad på ulike egenskaper hos ammekyr.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, ved Fakultet for biovitenskap (BIOVIT).

Opptakskrav

Fullført mastergrad

Sterk faglig bakgrunn

Oppstart
Løpende
Se mer
Studieveileder(e)
Kontakt studieveilederne

Ph.d.-programmet i Husdyr- og akvakulturvitenskap, ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA).

Hva blir du?

Ph.d.-programmet skal kvalifisere for forskningsvirksomhet på internasjonalt nivå og for annet arbeid hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Hva lærer du?

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Studiets oppbygging

Studieretninger:

  • Avl og genetikk
  • Bioinformatikk
  • Ernæring
  • Etologi
  • Fôrteknologi
  • Fysiologi
  • Molekylærgenetikk
  • Produktkvalitet
  • Systembiologi

Utfyllende regler ved IHA