Førstekonsulent i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Kari-Mette

Kari-Mette Ørbog har både bachelor- og mastergrad i samfunnsøkonomi fra NMBU, nå jobber hun som førstekonsulent i Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

- Hva gjør du i din jobb?

- Jeg jobber i Utredningsseksjonen som har ansvar for å analysere arbeidsmarkedet og utviklingen innenfor de velferdsordningene og politikkområdene NAV forvalter. Jeg er en av fem som hovedsakelig jobber med arbeidsmarkedet. Hver måned publiserer vi statistikk over antall arbeidsledige som er registrert hos NAV. Da samarbeider vi med Statistikkseksjonen og Mediaseksjonen om å skrive en pressemelding og et notat om utviklingen i ledigheten etter yrke, fylke, alder og kjønn. Arbeidsledigheten er en viktig indikator på presset i økonomien, så publiseringen får mye oppmerksomhet i media.

Tre ganger i året gir min seksjon ut tidsskriftet "Arbeid og velferd". Tidsskriftet inneholder alltid en artikkel om utviklingen på arbeidsmarkedet med prognoser for arbeidsledigheten de nærmeste årene. For å lage prognosen benytter vi en makroøkonometrisk modell fra SSB som heter MODAG. Jeg jobber med denne modellen for å lage prognosen og med å skrive artikkelen om arbeidsmarkedet.

Jeg jobber også med NAVs Bedriftsundersøkelse. Det en spørreundersøkelse som gjennomføres årlig blant et representativt utvalg av alle arbeidsgivere i landet. Her kartlegger vi etterspørselssiden av arbeidsmarkedet og vi bruker besvarelsene til å estimere mangel på arbeidskraft i de ulike næringene og i alle fylkene.

- Hvor relevant var utdannelsen ved NMBU?

- Jeg jobber med makroøkonomi og statistiske analyser, så utdanningen var veldig relevant. Jeg kunne heller ikke fått en mer relevant jobb, så jeg er veldig fornøyd.

- Hvorfor valgte du å studere ved NMBU?

- Det var tilfeldig at jeg startet å studere ved NMBU. Da jeg søkte på høyere utdanning satt jeg samfunnsøkonomi først, uten å vite særlig mye om studiet. Jeg kom inn på NMBU og ble der i fem år.

- Hvilke råd har du til kommende studenter?

- Hvis du skal studere samfunnsøkonomi, jobb mye med statistikk, økonometri, matte, mikro- og makrofagene. Det er disse fagene som er viktigst i jobbene som er relevante for oss. Snakk om pensum med medstudentene og bruk tid på å forstå. Skriv masteroppgave om noe som engasjerer deg.

Published 29. April 2015 - 14:52 - Updated 3. February 2017 - 9:48