Merete Kjærnli, Polar Seafood Norway AS

Kan du fortelle litt om din nåværende jobb?
Polar Seafood Norway AS er et internasjonalt selskap som er en av de ledende produsenter av sjømat fra havområdene rundt Grønland med hovedvekt på frosne reker og skalldyr. I tillegg importeres eksotisk sjømat fra fjerne Østen, USA og Canada som selges i Skandinavia.

Som Trainee Produktansvarlig vil mine ansvarsområder inkludere alt som har med produktene og produktkvalitet å gjøre. Jeg må vite alt fra hva de inneholder til hvor de er produsert. Når det gjelder produktkvalitet skal jeg ha kontroll over at leverandørene våre er sertifisert etter internasjonale standarder, her inngår både produksjon og HMS. I tillegg tar jeg kvalitetssjekker og utfører sensoriske analyser av produktene som kommer inn. Produktutvikling og utforming av ny emballasje inngår også i jobben min.

Hvilken utdanning tok du på Ås?

Jeg har master i økonomi og ressursforvaltning, med
spesialisering innen næringsutvikling, entreprenørskap, organisasjon og ledelse. I tillegg har jeg en del produktutviklingsfag, akvakultur- og matvitenskapsfag.

Hvorfor valgte du NMBU?
 
NMBU hadde så mange ulike kombinasjoner og valgmuligheter når det gjaldt fag. Dessuten vil jeg si at de ulike studieretningene er veldig yrkesrettet, og man vil få en solid mastergrad herifra. Til sammenligning er UiO mye mer fritt, og man kan fort ende opp med å bli en ”evigvarende” student, uten store sjanser for å få jobb fordi en kanskje ikke valgte de riktige fagkombinasjonene.
I tillegg er NMBU kjent for sitt gode studentmiljø, og det med rette!

Hvilken nytte har du av utdanningen i nåværende jobb?
Jeg vil si at jeg sitter igjen med et solid faglig grunnlag for å mestre jobben. Både på den økonomiske siden, og på produkt- og kvalitetssiden. Min utdannelse matcher veldig bra til jobben, men det faget jeg har fått spesielt nytte av hittil, er sensorisk analyse.

Hva kan du si om studentmiljøet på Ås?
Studentmiljøet på Ås er helt unikt. Det er så mange ulike lag, foreninger og kor å velge mellom, at de aller fleste finner noe de har lyst til å være med på. Her får man venner for livet, og mye moro. Selv var jeg med i Foreningen Hunkatten, og har ikke angret et sekund på det! Ås er som en oase i ørkenen. Det er et lite sted med masse studenter. Følgelig spres ikke alle med vinden når man skal ut å feste. Det er bare ett sted å dra, og der møter du helt garantert kjente fjes!

Har du fått et inntrykk av arbeidsgivers forhold til kandidater fra NMBU?
Mitt inntrykk er at han stiller seg positivt til NMBU kandidater. Jeg tror NMBU kandidater stiller med fortrinn overfor andre vanlige økonomistudenter, nettopp fordi utdannelsen er så yrkesrettet og går utover bare de helt rene økonomiske fagene. På denne måten blir vi unike i arbeidssammenheng!

Råd til kommende studenter?

Engasjer deg!!! Kom deg ut og vær aktiv! Dette blir nemlig lagt merke til hos arbeidsgiver! I tillegg får du mye moro igjen for det, i tillegg til gode studiekamerater.
Ellers vil jeg råde kommende studenter til å ta fag som engasjerer og som man synes er gøy å drive med. Ikke bare fag som ”det sikkert er smart at en tar”. Hvis du gjør det, kommer du til å ende opp med en jobb som ”sikkert er bra at du har”. Jeg tror at interesse bør ligge til grunn for valg av både utdanning og fag. Dette gjelder også masteroppgaven.

Forbered deg, tenk nøye gjennom hva du har lyst til å skrive om, og ikke minst hva som er praktisk gjennomførbart på den korte tiden man har til disposisjon. Hvis du har mulighet til det, les deg opp eller velg et emne du har kjennskap til på forhånd. Og skal du gjennomføre en undersøkelse, kan det være smart å ha den i boks før du begynner å skrive! Snakk med rådgiver, og velg rådgiver med omhu!

Published 25. september 2013 - 13:44 - Updated 8. november 2017 - 10:24