Opptakskrav

I bachelorgraden kreves det at du har en fordypning på 90 studiepoeng med følgende krav til innhold:
- Minimum 60 studiepoeng i samfunnsøkonomiske emner
- Minimum 20 (25) studiepoeng i mikroøkonomi
- Minimum 20 (15) studiepoeng i makroøkonomi
- I tillegg er det krav om matematikk og statistikk i fordypningen.

 

Beregning av karaktersnitt ved opptak
Opptaksgrensen oppgis i norske bokstavkarakterer. Hver bokstavkarakter omgjøres til tall: A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Dette tallet ganges så med antall studiepoeng i det enkelte kurs. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i bachelorgraden (180 studiepoeng).

Slik beregner du din gjennomsnittskarakter

Karaktergrense
Det kreves minimum C (3,00) som gjennomsnittskarakter. Karakterkravet ved hvert opptak vil variere avhengig av søkernes karakterer. Kravet til opptak kan derfor bli høyere enn minimumskravet. Høsten 2017 var opptakskravet 3,30 i snitt.

For søkere med utenlandsk utdanning vil det bli foretatt særskilte vurderinger.

Masterprogrammet i samfunnsøkonomi er et engelskspråklig program. For opptak til engelskspråklig masterprogram gjelder et av følgende spesielle opptakskrav i engelsk:  

a) engelsk grunnkurs i videregående skole, (5 uketimer) med karakteren 4 eller bedre (eventuelt bestått engelsk videregående kurs I og/eller II).

b) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst: 580 poeng for Paper-based test (PBT) eller 92 poeng for Internet-based test (IBT).

c) International English Language Testing Service (IELTS) med minst 7.0 poeng. 

d) annen godkjent dokumentasjon etter individuell vurdering.

 

Published 7. januar 2011 - 14:00 - Updated 9. April 2019 - 13:22