Opptakskrav

Søkere med bachelorgrad innen samfunnsøkonomi eller tilsvarende fag. Graden må inneholde emner som gir en tilstrekkelig innføring i matematikk, statistikk og mikro- og makroøkonomi til å kunne mestre masterkurs i samfunnsøkonomi.

Beregning av karaktersnitt ved opptak
Opptaksgrensen oppgis i norske bokstavkarakterer. Hver bokstavkarakter omgjøres til tall: A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Dette tallet ganges så med antall studiepoeng i det enkelte kurs. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i bachelorgraden (180 studiepoeng).

Slik beregner du din gjennomsnittskarakter

Karaktergrense
Det kreves minimum C som gjennomsnittskarakter. Karakterkravet ved hvert opptak vil variere avhengig av søkernes karakterer. Kravet til opptak kan derfor bli høyere enn minimumskravet. Høsten 2020 var opptakskravet 3,00 i snitt.

For søkere med utenlandsk utdanning vil det bli foretatt særskilte vurderinger.

Masterprogrammet i samfunnsøkonomi er et engelskspråklig program. For opptak til engelskspråklig masterprogram gjelder et av følgende spesielle opptakskrav i engelsk:  

a) engelsk grunnkurs i videregående skole, (5 uketimer) med karakteren 4 eller bedre (eventuelt bestått engelsk videregående kurs I og/eller II).

b) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst: 580 poeng for Paper-based test (PBT) eller 92 poeng for Internet-based test (IBT).

c) International English Language Testing Service (IELTS) med minst 7.0 poeng. 

d) annen godkjent dokumentasjon etter individuell vurdering.

 

Published 7. januar 2011 - 14:00 - Updated 24. august 2020 - 11:09