Opptakskrav

Søkere med bachelorgrad innen samfunnsøkonomi eller tilsvarende fag. Graden må inneholde emner som gir en tilstrekkelig innføring i matematikk, statistikk og mikro- og makroøkonomi til å kunne mestre masterkurset i Applied Economics and Sustainability.

Beregning av karaktersnitt ved opptak
Opptaksgrensen oppgis i norske bokstavkarakterer. Hver bokstavkarakter omgjøres til tall: A=5 B=4 C=3 D=2 E=1. Dette tallet ganges så med antall studiepoeng i det enkelte kurs. Alle summene legges så sammen og deles på det totale antall studiepoeng i bachelorgraden (180 studiepoeng).

Slik beregner du din gjennomsnittskarakter

Karaktergrense
Det kreves minimum C som gjennomsnittskarakter. Karakterkravet ved hvert opptak vil variere avhengig av søkernes karakterer. Kravet til opptak kan derfor bli høyere enn minimumskravet. Høsten 2020 var opptakskravet 3,00 i snitt.

For søkere med utenlandsk utdanning blir det foretatt særskilte vurderinger
Masterprogrammet Applied Economics and Sustainability er et engelskspråklig program. For opptak til engelskspråklig masterprogram ved NMBU gjelder ett av følgende spesielle opptakskrav i engelsk:  

a) Engelsk grunnkurs i videregående skole, (5 uketimer) med karakteren 4 eller bedre (eventuelt bestått engelsk videregående kurs I og/eller II).

b) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med minst: 580 poeng for Paper-based test (PBT) eller 92 poeng for Internet-based test (IBT).

c) International English Language Testing Service (IELTS) med minst 7.0 poeng. 

d) Annen godkjent dokumentasjon etter individuell vurdering.

 

Published 7. januar 2011 - 14:00 - Updated 15. February 2022 - 12:18