Yrkeseksempler

Maria

Maria Backe

Lærer på Øya videregående skole i Melhus

Truls Olve Terjesønn Hansen

Truls Olve Terjesønn Hansen

Agronom i Kverneland

Bygg, korn

Skaper bedre vekst

Jan-Eivind Kvam-Andersen, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving.

Gruppens medlemmer jobber med forskning på planlegging og ressursforvaltning for bruk og vern av natur- og kulturlandskap

Jenny Kristin Heggvold

Saksbehandler i landbruks- og byggesaker i Oppdal Kommune.

Kurs i plantemorfologi og spiring på Vollebekk, UMB. På bildet: Spirer av løk.

Maren Homnes

Fagkonsulent NORGRO AS.