Masteroppgaven

Arbeidet med masteroppgaven er en viktig del av den faglige profileringen. Det skal være en forskningsrapport og oppfylle vanlige vitenskapelige krav. Valg av tema for masteroppgaven må sees i nær sammenheng med valg av din fordypning i masterprogrammet.

 

Valg av tema

Valg av tema for masteroppgaven bør du tenke på allerede første studieår. Det legges ut forslag til temaer til masteroppgaver på fakultetets nettsider, i tillegg så kan man ta kontakt med fagpersoner og diskutere mulig forslag til oppgaver.

Forslag til masteroppgaver finner du her: Masteroppgaveforslag

Fakultetet har også en egen "masterdag" hver høst (oktober/november) hvor det er mulig å møte potensielle veiledere og diskutere oppgaver med dem.

Som masterstudent i plantevitenskap er det også flere muligheter for å søke om stipend til oppgaven. Grofondet, Fagforum Potet og YARA har alle tilbudt stipend til våre studenter. Mer informasjon om dette finnes på samme side som forslag til masteroppgaver.

 

Kontrakt mellom student(er) og veileder(e) og prosjekt- og fremdriftsplan for gradsoppgave 
Før du starter på masteroppgaven undertegner du en spesifisert arbeidsplan/kontrakt. Signert kontrakt leveres til studieveileder i god tid før arbeidet med oppgaven starter. 

Kontrakt for masteroppgave finnes på følgende nettside: Skjema og maler ved NMBU

 

Oppmelding til masteroppgave 
Man melder seg opp til masteroppgave via StudentWeb på lik linje med øvrige emner ved NMBU med kode:

M30-PV eller M60-PV : masteroppgave plantevitenskap

Oppmeldingsfristene følger ordinære oppmeldingsfrister. Se den akademiske kalenderen her: Akademisk kalender

Man vil ikke kunne melde seg opp i masteroppgaven dersom man ikke har levert kontrakt.

 

Innlevering av masteroppgaven

Alle masteroppgaver skal leveres som én PDF-fil i Brage. I tillegg skal oppgaven leveres i WISEflow sammen med kvittering for innlevering i Brage.  Frist for innlevering av masteroppgaven er 15. mai kl. 15.00 for vårsemesteret og 15. desember kl. 15.45 for høstsemesteret. Mer informasjon om innlevering av masteropppgave finnes her: Huskeliste innlevering

 

 

Published 23. november 2016 - 12:04 - Updated 19. november 2020 - 18:02