Fra student til konsulent

Stadig flere av masterkandidatene innen økonomi blir lokket inn i konsulentbransjen, ofte i lang tid før de har avsluttet studiene. Turi og Monica ble ansatt av Accenture lenge før de hadde levert masteroppgaven.

Fra student til konsulent

De store arbeidsgiverne er tidlig ute for å kapre de beste økonomistudentene, gjerne allerede før studentene har fullført studiene. Stadig flere av økonomene fra NMBU blir lokket inn i en karriere innen konsulentbransjen. Konsulentselskapene frister med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, gode karrieremuligheter og god lønn. Samtidig er det et krevende yrke å gå inn i.

Turi Nygaard Bakken (28) og Monica Selmer Dalby (32) startet som konsulenter i Accenture rett etter at de hadde fullført siviløkonomstudiet på NMBU.

Karakterer og engasjement
Gode studieresultater er en viktig faktor for konsulentselskapene, men det er også viktig å være en god lagspiller.
- Alt vårt arbeid skjer i team sammensatt av personer med ulik bakgrunn. Da er gode kommunikasjons- og samarbeidsevner viktig for å gjøre en god jobb. Du bør ikke være redd for å ta en utfordring, og du må være klar for å ta ansvar. Dette er noe av det som bidrar til at du lærer svært raskt i jobben, sier de to.

Monica og Turi har fått bruk for kunnskap fra flere fagområder i jobben sin. Likevel anser de den generelle faglige bakgrunnen og evnen til å tilegne seg ny kunnskap som det viktigste. I studietiden fikk de også erfaring med å holde presentasjoner og foredrag, noe som gav nyttig trening til arbeidslivet.

Dynamisk yrke
- Vi hadde begge et ønske om å bli konsulenter, da dette virket som et meget spennende og dynamisk yrke. Dessuten hadde vi flere kjente som jobbet i firmaet og trivdes godt.

Jentene trekker først frem muligheten til å jobbe med mange ulike bedrifter i forskjellige bransjer som en av de største fordelene ved å jobbe som konsulent. Så langt har de vært innom olje- og energisektoren og jobber nå med bedrifter i detaljhandelen.
- Veien blir i stor grad til mens en går i denne bransjen. I Accenture er det for eksempel mulig å spesialisere seg på et spesielt fagområde eller rette seg mot prosjektledelse og du kan jobbe både i ulike deler av Norge og internasjonalt. Mulighetene er mange.

Monica og Turi profilerer Accenture under karrieredagen ved NMBU.
Monica og Turi profilerer Accenture under karrieredagen ved NMBU. Photo: Håkon Sparre

Godt rykte
Økonomene fra NMB Uhar et godt rykte blant arbeidsgiverne. NMBU sitt gode rykte bidro også til at Turi og Monica valgte NMBU som studiested.
- Vi hadde hørt mye positivt om NMBU og for oss var det ekstra bra at NMBU ligger så nærme Oslo.

De to jentene anbefaler nye studenter til å være åpne og engasjerte og fremfor alt å bruke tid på studiene. Faglig relevante jobber i studietiden kan også føre deg ett skritt nærmere drømmejobben.

Published 20. mai 2008 - 8:00 - Updated 8. november 2017 - 10:34