Opptak

Slik søker du

All kommunikasjon mellom deg og vårt opptakskontor vil skje via e-post. Bruk derfor en e-postadresse som fungerer og husk å sjekke den jevnlig. Legger du til opptak@nmbu.no i eget e-postsystemet så unngår du at viktig informasjon havner i søppelpost. Det er ditt ansvar å lese og følge opp alle e-post fra oss.

  • Gå til Søknadsweb for å registrere din søknad (åpner 15. februar).
  • Velg Opptak til 2-årig master og høyere årstrinn i hovudmenyen og klikk på Søk ved alternativet 2-årig master og høyere årstrinn høst 2023.
  • Velg master 192-2017 Økonomi og administrasjon for alle spesialiseringer utenom Entreprenørskap og forretningsutvikling. Du velger da spesialisering først etter at du har fått opptak, og før du skal melde deg til emner til høsten.
  • Velger du å søke spesielt på masterretning Entreprenørskap og forretningsutvikling må du føre dette opp som et eget søknadsalternativ 192-2015 Økonomi og administrasjon - Entreprenørskap og forretningsuvikling
  • Du kan velge å føre opp flere søknadsalternativ som du rangerer etter eget ønske. Du kan endre prioritet mellom søknadsalternativene dine helt inntil søknadsfristen 15. april

Nærmere informasjon om hvem som kan søke, språkkrav og søknad om opptak finner du på opptakskontorets egen nettside om opptak til toårig master og høyere årstrinn.

Opptakskrav

Det generelle opptakskravet er en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende universitets-/høgskoleutdanning på 180 studiepoeng.

Det spesielle opptakskravet til master i økonomi og administrasjon er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag, som spesifisert i anbefalt plan fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon (BØA). Innenfor de 120 studiepoengene er det følgende minimumskrav for de fire økonomisk-administrative fagområdene:

1. Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng
Emneområdet skal bestå av følgende delemner:
- Finansregnskap
- Økonomistyring
- Investering og finansiering

2. Administrasjonsfag: 30 studiepoeng
Emneområdet skal bestå av følgende delemner:
- Markedsføring
- Organisasjon og ledelse
- Foretaksstrategi
- Andre administrative emner

3. Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng
Emneområdet skal bestå av følgende delemner:
- Makroøkonomi
- Mikroøkonomi

4. Metode: 20 studiepoeng
Emneområdet skal bestå av følgende delemner:
- Matematikk for økonomer
- Statistikk for økonomer
- Samfunnsvitenskapelig metode

5. Etikk, samfunnsansvar og bærekraft: 7,5 studiepoeng*

* Dersom du har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra et norsk lærested, fyller du fagkravet, uavhengig av hvilket tidspunkt du fullførte/fullfører graden på.
Studenter som startet bachelor økonomi og administrasjon 2019 har 7,5 stp i etikk. Studenter som startet bachelor økonomi og administrasjon 2018 eller tidligere har 5 stp i etikk eller tilsvarende.
Dersom du har en annen bachelorgrad, stilles det krav til at du kan dokumentere minimum 5 - 7,5 stp innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft i bachelorutdanningen.

De siste 60 studiepoengene kan dekkes av emner innen alle de fire økonomisk-administrative fagområdene.

Fra og med opptaket til 2022 må bachelorutdanningen tilfredsstille UHR sin BØA-plan av november 2018

Published 19. januar 2011 - 9:00 - Updated 22. desember 2022 - 14:11