Opptakskrav til master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Det generelle opptakskravet er en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende universitets-/høgskoleutdanning på 180 studiepoeng.

Opptakskrav

Det spesielle opptakskravet til master i økonomi og administrasjon er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag, som spesifisert i anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon. Innenfor de 120 studiepoengene er det følgende minimumskrav (90 studiepoeng) for de fire økonomisk-administrative fagområdene:

1. Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng
Emneområdet skal bestå av følgende delemner:
- Finansregnskap
- Økonomistyring
- Investering og finansiering

2. Administrasjonsfag: 25 studiepoeng
Emneområdet skal bestå av følgende delemner:
- Markedsføring
- Organisasjon og ledelse
- Foretaksstrategi

3. Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng
Emneområdet skal bestå av følgende delemner:
- Makroøkonomi
- Mikroøkonomi

4. Metode: 20 studiepoeng
Emneområdet skal bestå av følgende delemner:
- Matematikk for økonomer
- Statistikk for økonomer
- Samfunnsvitenskapelig metode

De siste 30 studiepoengene kan dekkes av emner innen alle de fire økonomisk-administrative fagområdene.

Published 19. januar 2011 - 9:00 - Updated 7. desember 2020 - 12:25