Strategisk ledelse

  • Studenter ved Handelshøyskolen, NMBU
    Foto
    Shane Colvin

Profil innen strategisk ledelse i studieprogrammet master økonomi og administrasjon fra høsten 2018.

Strategisk ledelse

Semesterstruktur for profilen:

År 1

Augustblokk
BUS306 Vekst og konkurransestrategier - 10 stp

Høstparallellen
BUS306 Vekst og konkurransesstrategier - fortsetter og avsluttes i høstparallellen
AOS335 Organisasjonsendringer - 10 stp
AOS325 Moderne organisasjoner - 10 stp

Januarblokk
INN371 Bærekraftig entreprenørskap - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp 

År 2

Augustblokk 
Ingen obligatoriske emner

Høstparallellen
AOS340 Kvalitative metode - 5 stp
ECN202 Økonometri - 5 stp
Valgfrie emner - 20 stp 

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Published 13. mars 2018 - 16:34 - Updated 11. mai 2018 - 8:22