Strategisk ledelse

 

Hva lærer du?

Strategisk ledelse gir deg innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, ferdigheter i å analysere strategiske og ledelsesmessige utfordringer, og trening i å bruke metoder og verktøy for å forbedre og videreutvikle virksomheter. 

Som andre land omstiller Norge seg i dag til et mer bærekraftig samfunn med en høy grad av digitalisering.  Denne utviklingen har konsekvenser for hvordan vi jobber sammen og hvordan man leder og organiserer virksomheter.

Norsk næringsliv og offentlig sektor trenger derfor flere kvalifiserte arbeidstakere som kan kombinere innsikt i økonomi, strategi, bærekraft og ledelse. Virksomhetene ønsker medarbeidere som kan hjelpe norske bedrifter til å tilpasse seg den digitale utviklingen og et fremtidig nullutslippssamfunn.  Fremtidens arbeidstakere må kunne arbeide effektivt i team, forstå hvordan de ulike leddene i verdikjeden spiller sammen, og kunne lede endringsprosjekter både internt og på tvers av virksomheter som samhandler med hverandre. Med en utdanning som siviløkonom fra NMBU med fordypning i strategi og ledelse vil du ha kompetansen som kreves til dette.

Spesialiseringen i strategi og ledelse gir deg kunnskap og ferdigheter om hvordan virksomheter kan utvikle og gjennomføre effektive strategier for å være konkurransedyktige når samfunnet omstiller seg. Du vil lære å forstå og analysere hvordan organisasjoner fungerer og hvordan de kan endres og ledes for å møte utfordringene.

I kombinasjon med den kompetansen som du har tilegnet deg i løpet av bachelorstudiene samt valgfagene som du kan ta hos oss åpner denne fordypningen mange karriereveier inkludert konsulent, prosjekt- og teamledelse, rådgivning, HR-relaterte stillinger og forretningsutvikling.

 

Semesterstruktur

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
AOS325 Contemporary Organisations - 10 stp 
Valgfrie emner -5 stp*

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
AOS335 Endring i virksomheter - 10 stp
Valgfrie emner - 15 stp eller utveksling*


År 2
Augustblokk
Valgfrie emner - 5 stp

Høstparallellen
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner - 10 stp
AOS340 Qualitative Methods - 5 stp
AOS341 Kvantitativ metode - 5 stp

Valgfrie emner - 10 stp/5 stp eller utveksling* 

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Relevante valgfrie emner**

Den valgfrie delen av dine studier avhengig av spesialiseringen du velger, gir deg mulighet til utveksling, internship eller å velge andre emner ved Handelshøyskolen eller andre fakulteter ved NMBU. Under har vi samlet et utvalg av emner som kan passe for din spesialisering. Du kan også se emnekatalogen: Emnesøk | NMBU

 
Vårparallellen:
AOS345 Effektiv skriftlig kommunikasjon - 5 stp
AOS235 Praktisk endringsledelse - 5 stp
BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting - 5 stp
ECN271 Cost Benefit Project Evaluation and Environmental Valuation - 10 stp
BUS260 Skatte- og avgiftsrett - 10 stp
BUS327 Financial Crisis: History and Theory - 5 stp
INN351 Enterprise Architecture for the Digital Age - 5 stp

Juniblokk:
BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Augustblokk:
ECN302 Mathematics for Economists - 5 stp
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Høstparallellen: 
BUS334 Internship for økonomi og administrasjon - 10 stp
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp
ECN306 Economics of Sustainability - 5 stp
LNG250 Akademisk skriving - 5 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 stp 
INN352 Development and Implementation of Information Systems - 5 stp
BUS322 Financial Investment and Risk Management - 10 stp

Spesialiseringen krever at minst 10 studiepoeng av valgfrie emner er utenfor spesialiseringsområdet og inntil 15 studiepoeng av valgfrie emner kan være utenfor økonomiske og administrative fag for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad. 

INF emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Dersom du ønsker å ta 10 stp valgfritt emne høsten 2.år, har du anledning til å ta AOS341 Kvantitativ metode høsten 1.år. Andre eller tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

**Alle kombinasjoner av valgfrie emner kan ikke timeplansikres. Dette må derfor sjekkes i NMBUs timeplan for det aktuelle semesteret. 
Merk også at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette i emnebeskrivelsen.

Published 3. mars 2022 - 13:45 - Updated 24. juni 2022 - 13:57