Finans

Hva lærer du?

Finans er det sentrale faget med hensyn til verdiskapning og forvaltning av ressurser. Alle økonomiske organisasjoner – små og store, private og offentlige – må forholde seg til finansfaget på ulike måter når de tar beslutninger om investeringer og hvordan disse skal finansieres.

Vi har en stor finanssektor i Norge som forvalter betydelige verdier i form av pensjonsfond og investeringsfond. Norsk næringsliv og forvaltning er også tett knyttet opp mot råvaremarkedene (blant annet olje, energi, metaller og sjømat), og Handelshøyskolen tilbyr flere kurs knyttet opp mot dette feltet. Våre studenter vil også få kompetanse som setter dem i stand til å analysere bærekraftsdimensjonen i finans- og forvaltningsbeslutninger.

En spesialisering innen finans gir deg kunnskap om hvordan finansmarkedene (aksjemarkedet, obligasjoner- og råvaremarkedene) fungerer. Det legges vekt på praktisk kompetanse innen investering, risikostyring og kapitalforvaltning.  

Spesialiseringen i finans er relevant for studenter som ønsker en karriere i det private næringsliv, herunder finans og strategifunksjoner i større foretak, bank/forsikring, meglerhus, kapitalforvaltning, investeringsbanker og konsulentselskaper, eller institusjoner som sentralbanker og departementer.

 

Semesterstruktur

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
BUS322 Financial Investment and Risk Management - 10 stp
BUS350 Introduction to Data Analytics - 5 stp 

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
BUS328 Sustainable Financial Investments- 5 stp
BUS323 Energy and Commodity Market Analysis - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp eller utveksling*

År 2
Augustblokk
Valgfrie emner - 5 stp

Høstparallellen
BUS326 Applied Financial Econometrics - 5 stp 
BUS315 Foretaksfinans og verdsetting - 10 stp
Valgfrie emner - 5 stp/10 stp eller utveksling*

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Relevante valgfrie emner**

Den valgfrie delen av dine studier avhengig av spesialiseringen du velger, gir deg mulighet til utveksling, internship eller å velge andre emner ved Handelshøyskolen eller andre fakulteter ved NMBU. Under har vi samlet et utvalg av emner som kan passe for din spesialisering. Du kan også se emnekatalogen: Emnesøk | NMBU


Vårparallellen: 
BUS327 Financial Crisis: History and Theory - 5 stp
BUS328 Sustainable Financial Investments - 5 stp
BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting - 5 stp
INN351 Enterprise Architecture for the Digital Age - 5 stp
AOS345 Effektiv skriftlig kommunikasjon - 5 stp
BUS230 Operasjonsanalyse - 10 stp

Augustblokk:
ECN302 Mathematics for Economists - 5 stp
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Høstparallellen: 
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter - 10 stp
BUS334 Internship for økonomi og administrasjon - 10 stp
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp
ECN372 Climate Economics - 10 stp 
ECN201 Econometrics - 10 stp
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 stp
ECN306 Economics of Sustainability - 5 stp
INN352 Development and Implementation of Information Systems - 5 stp

Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 15 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

INF emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Andre eller tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

**Alle kombinasjoner av valgfrie emner kan ikke timeplansikres. Dette må derfor sjekkes i NMBUs timeplan for det aktuelle semesteret. 
Merk også at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette i emnebeskrivelsen. 

Published 3. mars 2022 - 13:41 - Updated 24. juni 2022 - 17:46