Energi-, klima- og miljøøkonomi

Hva lærer du?

Spesialiseringen Energi-, klima-, og miljøøkonomi gir deg redskaper for å identifisere årsaker til dagsaktuelle klima- og miljørelaterte problemer, og faglig grunnlag for å foreslå virkemidler for å rette på disse problemene lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre gir det forståelse for hvordan disse virkemidlene påvirker energimarkedene og økonomien for øvrig.

Bruk av energi er helt essensielt både i vårt daglige liv og i produksjon av varer og tjenester. Samtidig er energibruk og -produksjon den viktigste årsaken til klimaproblemet, og forårsaker også andre natur- og miljøproblemer. Det er derfor viktig å se energi, klima og miljø i sammenheng. Mens energivarer kjøpes og selges i et marked, fins det ikke noe marked for ren luft og et stabilt klima. Myndighetene har derfor innført avgifter og reguleringer som gjør at klima og miljø også blir tatt hensyn til av bedrifter og individer. Klimamålene som er etablert innebærer at dette vil bli stadig viktigere framover, og vil berøre bedriftene mer og mer. God forståelse for energimarkeder og hvordan klima- og annen miljøpolitikk påvirker energipriser og utslippskostnader vil hjelpe bedriftene til å ta fornuftige valg.

Spesialiseringen Energi-, klima-, og miljøøkonomi er relevant for studenter som ønsker karriere i privat næringsliv eller offentlig virksomhet. De aller fleste bedrifter trenger kompetanse i skjæringsfeltet økonomi-energi-miljø/klima, og mange offentlige etater driver med utredninger innen energi-, klima- og miljøøkonomi.

 

Semesterstruktur

År 1
Augustblokk
ECN302 Mathematics for Economists - 5 stp 

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
ECN372 Climate Economics - 10 stp
ECN201 Econometrics - 10 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
ECN280 Energy Economics - 10 stp. De som har tatt et lignende emne i bachelorgraden skal istedenfor velge ECN380 Energy Markets and Regulation  - 10 stp i høstparallellen, år 2*
ECN375 Natural Resource and Environmental Economics - Theory and Applications - 10 stp
Valgfritt emne - 5 stp

År 2
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen:
Valgfrie emner - 20 stp eller utveksling**

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

 

Relevante valgfrie emner***

Augustblokk:
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger - 10 stp fortsetter og avsluttes i høstparallellen
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Høstparallellen: 
BUS350 Introduction to Data Analytics - 5 stp
ECN303 Impact Assessment Methods
- 5 stp
ECN304 Behavioral and Experimental Economics - 10 stp
ECN306 Economics of Sustainability - 5 stp
EDS306 Sustainability Science: Ecological, Social, and Economic Dimensions - 10 stp
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer - 10 stp
BUS334 Internship for økonomi og administrasjon - 10 stp
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp
LNG250 Akademisk skriving - 5 stp

Vårparallellen:
AOS345 Effektiv skriftlig kommunikasjon - 5 stp
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder - 10 stp
BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting - 5 stp
EDS348 Miljøpolitikk og forvaltning - 10 stp
FORN310 Bioenergi - 10 stp

Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 15 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag. De anbefalte valgfrie emnene EDS348, FORN310 og FORN330 defineres også som innenfor økonomiske og administrative fag. De anbefalte valgfrie emnene FORN300 og EDS306, samt INF-emner fra REALTEK ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*De som har tatt ECN280 Energy Economics (vårparallellen, år 1) eller lignende emne i bachelorgraden skal velge ECN380 Energy Markets and Regulation (høstparallellen, år 2). De tar da 10 stp. valgfritt emne vårparallellen, år 1. ECN380 anbefales også som valgfritt i denne spesialiseringen.

**Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

***Alle kombinasjoner av valgfrie emner kan ikke timeplansikres. Dette må derfor sjekkes i NMBUs timeplan for det aktuelle semesteret. 
Merk også at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette i emnebeskrivelsen. 

Published 3. mars 2022 - 13:45 - Updated 24. juni 2022 - 17:50