Business Analytics

Merk! Egen studieoppbygging for Business Analytics og eget søknadsalternativ i Søknadsweb for opptak 2022!

Spesialiseringen Business Analytics kombinerer driftsledelse, informasjonssystemer og datavitenskap. Studiet gir deg verktøyene for å analysere forretningsprosesser, effektivisere dem og lede digitale transformasjonsprosjekter.

Det er en antallsbegrensing på 20 studieplasser på denne retningen i masterprogrammet i økonomi og administrasjon.

Anbefalte forkunnskaper

I spesialiseringen Business Analytics skal du blant annet ta videregående emner i programmering, databehandling og maskinlæring, og emner som bygger på god forståelse av forretningsprosesser og operasjonsanalyse.

Skal du velge spesialiseringen i Business Analytics anbefaler vi derfor at du har forkunnskaper om:

Semesterstruktur for spesialiseringen*

År 1
Augustblokk
ECN302 Mathematics for Economists - 5 stp

Høstparallellen
INN265 Analysis of business processes - 5 stp
BUS350 Introduction to Data Analytics - 5 stp
INF200 Advanced Programming - 10 stp (fortsetter i juniblokken)
INN352 Development and Implementation of Information Systems - 5 stp

Januarblokk
STAT200 Regression Analysis - 5 stp

Vårparallellen
Valgfrie emner - 5 stp* (BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting anbefales!)
DAT200 Applied Machine Learning - 10 stp
INF230 Data Processing and Analysis - 10 stp
INN351 Management of Enterprise Architecture - 5 stp

Juniblokk
INF200 Advanced Programming - 10 stp (avsluttes i juniblokk)

År 2

Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
INN353 Monitoring and control of business processes - 5 stp
INN358 Machine learning with discrete event stream data - 5 stp
BUS335 Corporate strategy - Alliances, Mergers, and Acquisitions - 10 stp 

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Valgfrie emner må være økonomisk administrative emner på 300 nivå ved Handelshøyskolen NMBU.
BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting anbefales og vil timeplansikres.

Merk at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette nærmere i emnebeskrivelsen. 

Published 3. mars 2022 - 13:45 - Updated 24. juni 2022 - 12:09