Agribusiness and Food Economics

Spesialiseringen Agribusiness and Food Economics gir deg en oversikt over struktur og rammebetingelser for produksjon, foredling, handel og distribusjon av matvarer. Du får også redskaper til å analysere utviklingstrender og håndtere utfordringer for denne sektoren.

Semesterstruktur

År 1
Augustblokk
ECN302 Matematikk for økonomer - 5 stp 

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
ECN330 Economic Integration and Trade Liberalization - 10 stp
ECN201 Econometrics  - 10 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
BUS323 Energy and Commodity Market Analysis - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp 
 

År 2
Augustblokk 
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp
Valgfrie emner - 20 stp eller utveksling*

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

 

Relevante valgfrie emner

Vårparallellen:
BUS311 Miljøledelse og bærekraftrapportering - 5 stp

Juniblokk:
ECN263 Food Industry Economics - 5 stp

Høstparallellen:
BUS334 Internship for økonomi og administrasjon - 10 stp
ECN230 International Economics - 10 stp
ECN303 Impact Assessment Methods - 5 stp


Valgfrie emner:
 
Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 15 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Published 3. mars 2022 - 13:45 - Updated 24. juni 2022 - 16:27