Økonomisk styring

Hva lærer du?

Spesialiseringen i økonomisk styring gir innsikt i analyse, forståelse og styring av verdiskapningen i alle typer virksomheter.

Alle virksomheter trenger økonomisk styring, uavhenging av om virksomheten opererer i omverden preget av stabilitet eller av hurtige endringer. Økonomisk styring er like viktig om virksomheten opererer innenfor områder med ny teknologi som gir nye virksomhetsmuligheter eller om virksomheten holder seg innenfor tradisjonelle rammer.

Økonomisk styring dreier seg om både finansielle og ikke-finansielle mål, og en virksomhet trenger økonomisk styring på strategisk, taktisk og operasjonelt nivå – fra å trekke de store linjene til den daglige drift. Den økonomiske styringen skal legge til rette for at beslutninger i bedriften støtter oppunder bedriftens strategi, og at mål relatert til eksempelvis budsjett, inntekter, kostnader, avkastning, organisasjon, innovasjon, miljø og samfunn oppnås.

Innenfor spesialiseringen i økonomisk styring vil studenten erverve kompetanse om strategisk, taktisk og operasjonell styring av virksomheter, og om beslutnings- og investeringsanalyser. Det er også en bred portefølje av valgfrie fag som gir kompetanse innen blant annet bærekraftrapportering, informasjonssystemer, supply chain management, og foretaksfinans.

Spesialiseringen innen økonomisk styring gir et godt fundament for deg som ønsker å jobbe som konsulent, controller, økonomisjef eller andre lederstillinger i løpet av din karriere.

Semesterstruktur 

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions, 10 stp
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 stp
AOS341 Kvantitative metoder - 5 stp 

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering - 10 stp
Valgfrie emner - 15 stp eller utveksling*

År 2
Augustblokk 
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Høstparallellen
BUS350 Introduction to Data Analytics - 5 stp
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp eller utveksling*

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Relevante valgfrie emner**

Den valgfrie delen av dine studier avhengig av spesialiseringen du velger, gir deg mulighet til utveksling, internship eller å velge andre emner ved Handelshøyskolen eller andre fakulteter ved NMBU. Under har vi samlet et utvalg av emner som kan passe for din spesialisering. Du kan også se emnekatalogen: Emnesøk | NMBU

Vårparallellen: 
INN351 Management of Enterprise Architecture - 5 stp
BUS327 Financial Crisis: History and Theory - 5 stp
BUS328 Sustainable Financial Investments - 5 stp
BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting - 5 stp
AOS335 Endring i virksomheter - 10 stp
AOS345 Effektiv skriftlig kommunikasjon - 5 stp
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder - 10 stp
BUS323 Energy and commodity market analysis - 10 stp
BUS230 Operasjonsanalyse - 10 stp

Juniblokk:
BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Høstparallellen: 
INN352 Development and Implementation of Information Systems - 5 stp
BUS334 Internship for økonomi og administrasjon - 10 stp
AOS325 Contemporary Organisations - 10 stp
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner - 10 stp (tilbys neste gang høst 2023)
LNG250 Akademisk skriving - 5 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
ECN306 Economics of Sustainability - 5 stp
BUS322 Financial Investment and Risk Management - 10 stp
EDS285 Global Food System and Food Security - 10 stp
BUS240 Vareproduksjon og logistikk - 10 stp

Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 15 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

INF emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Andre eller tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

**Alle kombinasjoner av valgfrie emner kan ikke timeplansikres. Dette må derfor sjekkes i NMBUs timeplan for det aktuelle semesteret. 
Merk også at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette i emnebeskrivelsen. 

Published 3. mars 2022 - 13:44 - Updated 24. juni 2022 - 15:42