Spesialiseringer 2020
Strategisk ledelse

Strategisk ledelse

  • Studenter ved Handelshøyskolen, NMBU
    Foto
    Shane Colvin

Velg spesialiseringen Strategisk ledelse i masterprogrammet i økonomi og administrasjon.

Strategisk ledelse

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions, 10 stp
AOS335 Organisasjonsendringer - 10 stp
Valgfrie emner - 5 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp


År 2
Augustblokk
Valgfrie emner - 5 stp

Høstparallellen
AOS340 Kvalitativ metode - 5 stp
AOS341 Kvantitativ metode - 5 stp
BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon - 5 stp
AOS325 Moderne Organisasjoner - 10 stp 
eller utveksling*

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Anbefalte valgfrie emner**: 
Vårparallellen:
BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting - 5 stp
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder - 10 stp
BUS260 Skatte- og avgiftsrett - 10 stp
BUS327 Financial Crisis: History and Theory - 5 stp

Juniblokk:
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) - 5 stp

Augustblokk:
ECN302 Mathematics for Economists - 5 stp
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Høstparallellen: 
INN331 Internship
 - 10 stp
INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser - 10 stp
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp
ECN306 Økonomi og bærekraft - 5 stp
LNG250 Akademisk skriving - 5 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 stp
BUS362 Corporate Tax and Sustainability - 7,5 stp
ECN306 Economics of Sustainability - 5 stp
BUS350 Introduction to Data Analytics - 5 stp
BUS322 Financial Investment and Risk Management - 10 stp

Spesialiseringen krever at minst 10 studiepoeng av valgfrie emner er utenfor spesialiseringsområdet og inntil 15 studiepoeng av valgfrie emner kan være utenfor økonomiske og administrative fag for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad. 

INF emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

**Alle kombinasjoner av valgfrie emner kan ikke timeplansikres. Dette må derfor sjekkes i NMBUs timeplan for det aktuelle semesteret. 
Merk også at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette i emnebeskrivelsen.

Published 25. April 2019 - 16:05 - Updated 11. juni 2020 - 8:51