Økonomisk styring

Spesialiseringen i økonomisk styring gir innsikt i hvordan analysere, forstå og styre verdiskapningen i en virksomhet.

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions, 10 stp
INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser - 10 stp
Valgfritt emne (5 stp) eller BUS326 Anvendt finansiell økonometri - 5 stp 

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering - 10 stp
Valgfrie emner - 5 stp eller 10 stp

År 2
Augustblokk 
Valgfrie emner - 5 stp

Høstparallellen
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 stp
BUS326 Anvendt finansiell økonometri - 5 stp eller valgfritt emne (hvis BUS326 ble avlagt i år 1).
BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon - 5 stp
Valgfrie emner - 5 stp eller 10 stp (Antall studiepoeng vil avhenge av tidligere oppnådde studiepoeng i vårparallellen, evt. augustblokk eller utveksling*)

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Anbefalte valgfrie emner**: 
Vårparallellen: 
BUS327 Financial Crisis: History and Theory - 5 stp
BUS328 Sustainable Financial Investments - 5 stp
DAT200 Applied Machine Learning - 10 stp
INN355 Machine Learning for Business Process Optimisation - 10 stp
BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting - 5 stp
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner - 10 stp
ECN271 Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse og verdsetting av miljøgoder - 10 stp
INF230 Datahåndtering og analyse - 10 stp
BUS323 Energy and commodity market analysis - 10 stp

Juniblokk:
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) - 5 stp
BUS234 Excel for viderekommende – effektive modeller for økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Augustblokk:
ECN302 Mathematics for Economists - 5 stp
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Høstparallellen: 
INN331 Internship - 10 stp
BUS340 Supply Chain Management (tilbys ikke høsten 2021) - 10 stp
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter - 10 stp
AOS325 Moderne Organisasjoner - 10 stp
AOS335 Organisasjonsendringer - 10 stp
AOS341 Kvantitativ metode - 5 stp
LNG250 Akademisk skriving - 5 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
BUS362 Corporate Tax and Sustainability - 7,5 stp
ECN306 Economics of Sustainability - 5 stp
BUS322 Financial Investment and Risk Management - 10 stp
EDS285 Global Food System and Food Security - 10 stp
BUS240 Vareproduksjon og logistikk - 10 stp

Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 15 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

INF emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

**Alle kombinasjoner av valgfrie emner kan ikke timeplansikres. Dette må derfor sjekkes i NMBUs timeplan for det aktuelle semesteret. 
Merk også at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette i emnebeskrivelsen. 

Published 25. April 2019 - 16:05 - Updated 19. mars 2021 - 12:27