Finans

  • Finans
    Foto
    Shane Colvin

Velg spesialiseringen Finans i masterprogrammet i økonomi og administrasjon.

Finans

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring - 10 stp
BUS326 Anvendt finansiell økonometri - 5 stp eller valgfritt emne 

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp

År 2
Augustblokk
Valgfrie emner - 5 stp

Høstparallellen
BUS326 Anvendt finansiell økonometri - 5 stp eller valgfritt emne (hvis BUS326 ble tatt i år 1)
BUS315 Foretaksfinans og verdivurdering - 10 stp
BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon - 5 stp
Valgfrie emner - 5 eller 10 stp eller utveksling*

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Anbefalte valgfrie emner**: 
Vårparallellen: 
BUS327 Financial Crisis: History and Theory - 5 stp
BUS328 Sustainable Financial Investments
 - 5 stp
DAT200 Applied Machine Learning - 10 stp
INN355 Machine Learning for Business Process Optimisation - 10 stp
BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting - 5 stp

Augustblokk:
ECN302 Mathematics for Economists - 5 stp
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Høstparallellen: 
INN331 Internship
 - 10 stp
INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser - 10 stp
BUS340 Supply Chain Management (tilbys ikke høsten 2021) - 10 stp
ECN372 Klimaøkonomi - 10 stp 
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter - 10 stp (tilbys ikke høsten 2020)
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 stp
BUS362 Corporate Tax and Sustainability - 7,5 stp
ECN306 Economics of Sustainability - 5 stp
BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon - 5 stp

Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 15 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

INF emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

**Alle kombinasjoner av valgfrie emner kan ikke timeplansikres. Dette må derfor sjekkes i NMBUs timeplan for det aktuelle semesteret. 
Merk også at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette i emnebeskrivelsen. 

Published 25. April 2019 - 16:04 - Updated 8. september 2020 - 7:39