Energi-, klima- og miljøøkonomi

Merk: siden blir oppdatert for oppstart 2021 i løpet av mars!

Energi-, klima-, og miljøøkonomi gir deg redskaper for å identifisere årsaker til dagsaktuelle klima- og miljørelaterte problemer, og faglig grunnlag for å foreslå virkemidler for å rette på disse problemene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp 

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
ECN372 Climate Economics - 10 stp
ECN201 Econometrics - 10 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
ECN280 Energy Economics eller ECN380 Energy Markets and Regulation (høstparallellen, år 2) - 10 stp
ECN375 Natural Resource and Environmental Economics - Theory and Applications - 10 stp

År 2
Augustblokk og høstparallellen:
ECN380 Energy Markets and Regulation eller ECN280 Energy Economics (vårparallellen, år 1) - 10 stp
BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon - 5 stp
Valgfrie emner - 20 stp eller utveksling*

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp


Utveksling og valgfrie emner: 
Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Spesialiseringen krever at minst 10 studiepoeng av valgfrie emner er utenfor spesialiseringsområdet og inntil 15 studiepoeng av valgfrie emner kan være utenfor økonomiske og administrative fag for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

INF-emner fra REALTEK ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Published 21. February 2020 - 9:35 - Updated 17. February 2021 - 13:42