Energi-, klima- og miljøøkonomi

Energi-, klima-, og miljøøkonomi gir deg redskaper for å identifisere årsaker til dagsaktuelle klima- og miljørelaterte problemer, og faglig grunnlag for å foreslå virkemidler for å rette på disse problemene lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp 

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
ECN372 Climate Economics - 10 stp
ECN201 Econometrics - 10 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
ECN280 Energy Economics eller ECN380 Energy Markets and Regulation (høstparallellen, år 2)* - 10 stp
ECN375 Natural Resource and Environmental Economics - Theory and Applications - 10 stp

År 2
Augustblokk og høstparallellen:
BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon - 5 stp
Valgfrie emner - 20 stp eller utveksling**

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Anbefalte valgfrie emner***: 
Augustblokk:
ECN302 Mathematics for Economists - 5 stp
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger - 10 stp fortsetter og avsluttes i høstparallellen

Høstparallellen: 
ECN303 Impact Assessment Methods - 5 stp
ECN304 Behavioral and Experimental Economics - 10 stp
EDS306 Sustainability Science: Ecological, Social, and Economic Dimensions - 10 stp
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer - 10 stp

Vårparallellen:
EDS348 Miljøpolitikk og forvaltning - 5 stp

Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 15 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag. De anbefalte valgfrie emnene EDS348, FORN310 og FORN330 defineres også som innenfor økonomiske og administrative fag. De anbefalte valgfrie emnene FORN300 og EDS306, samt INF-emner fra REALTEK ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*De som har tatt ECN280 Energy Economics (vårparallellen, år 1) eller lignende emne i bachelorgraden skal velge ECN380 Energy Markets and Regulation (høstparallellen, år 2). De kan da ta 10 stp. valgfritt emne vårparallellen, år 1. 

**Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

***Alle kombinasjoner av valgfrie emner kan ikke timeplansikres. Dette må derfor sjekkes i NMBUs timeplan for det aktuelle semesteret. 
Merk også at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette i emnebeskrivelsen. 

Published 21. February 2020 - 9:35 - Updated 7. April 2021 - 10:19