Spesialiseringer 2020
Agribusiness and Food Economics

Agribusiness and Food Economics

  • Agrobusiness
    Foto
    Shane Colvin

Velg spesialiseringen Agribusiness and Food Economics i masterprogrammet i økonomi og administrasjon.

Agribusiness and Food Economics

Agribusiness and Food Economics gir deg en oversikt over struktur og rammebetingelser for produksjon, foredling, handel og distribusjon av matvarer, samt redskaper til å analysere utviklingstrender og håndtere utfordringer for denne sektoren.

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp 

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions - 10 stp
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp
ECN201 Econometrics  - 10 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
BUS323 Energy and Commodity Market Analysis - 10 stp
Valgfrie emner - 5 stp 

År 2
Augustblokk 

Høstparallellen
ECN330 Economic Integration and Trade Liberalization - 10 stp
BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon - 5 stp
Valgfrie emner - 15 stp eller utveksling*

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp


Valgfrie emner:
 
Spesialiseringen krever at minst 10 studiepoeng av valgfrie emner er utenfor spesialiseringsområdet og inntil 15 studiepoeng av valgfrie emner kan være utenfor økonomiske og administrative fag for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

INF-emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Published 21. February 2020 - 9:34 - Updated 8. mai 2020 - 7:41