Spesialiseringer 2019
Strategisk ledelse

Strategisk ledelse

  • Studenter ved Handelshøyskolen, NMBU
    Foto
    Shane Colvin

Velg spesialisering strategisk ledelse i studieprogrammet master økonomi og administrasjon.

Strategisk ledelse

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Mergers, acquisitions and alliances, 10 stp
AOS335 Organisasjonsendringer - 10 stp
Valgfrie emner - 5 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp


År 2
Augustblokk
Valgfrie emner - 5 stp

Høstparallellen
AOS340 Kvalitativ metode - 5 stp
AOS341 Kvantitativ metode - 5 stp
AOS325 Moderne Organisasjoner - 10 stp (tilbys høst 2020, ikke høst 2019)
Valgfrie emner - 5 stp

eller

utveksling 30 stp*

Januarblokk og vårparallellen

M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Valgfrie emner:
Spesialiseringen krever at minst 10 studiepoeng av valgfrie emner er utenfor spesialiseringsområdet og inntil 15 studiepoeng av valgfrie emner kan være utenfor økonomiske og administrative fag for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad. 

INF emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

Eksempler på anbefalte valgfrie emner som defineres som innenfor økonomiske og administrative fag: 
INN331 Internship
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller - 10 stp
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter
BUS340 Supply Chain Management
ECN306 Økonomi og bærekraft
LNG250 Akademisk skriving
IND200 Praktisk prosjektstyring

 

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Published 25. April 2019 - 16:05 - Updated 2. desember 2019 - 7:32