Finans

  • Finans
    Foto
    Shane Colvin

Velg spesialisering innen finans i studieprogrammet master økonomi og administrasjon.

Finans

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Mergers, acquisitions and alliances - 10 stp
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring - 10 stp
Valgfrie emner - 5 stp eller 10 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp

År 2
Augustblokk
Valgfrie emner - 5 stp

Høstparallellen
BUS326 Anvendt finansiell økonometri - 10 stp
BUS315 Foretaksfinans og verdivurdering - 10 stp
Valgfrie emner - 5 stp eller 10 stp

eller

utveksling på 30 stp*

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Valgfrie emner: 
Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 15 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

INF emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

Eksempler på anbefalte valgfrie emner som defineres som innenfor økonomiske og administrative fag: 
INN331 Internship
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller
BUS340 Supply Chain Management
ECN372 Klimaøkonomi

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Published 25. April 2019 - 16:04 - Updated 6. juni 2019 - 9:04