Finans

  • Finans
    Foto
    Shane Colvin

Velg spesialisering innen finans i masterprogrammet i økonomi og administrasjon.

Finans

Spesialisering innen finans gir deg kunnskap om hvordan finansmarkedene (aksjemarkedet, obligasjoner- og råvaremarkedene) fungerer. Det legges vekt på praktisk kompetanse innen investering, risikostyring og kapitalforvaltning. 

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy - Mergers, acquisitions and alliances - 10 stp
BUS322 Finansielle investeringer og risikostyring - 10 stp
Valgfrie emner - 5 stp eller 10 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
BUS323 Energi- og råvaremarkedsanalyse - 10 stp
Valgfrie emner - 10 stp

År 2
Augustblokk
Valgfrie emner - 5 stp

Høstparallellen
BUS326 Anvendt finansiell økonometri - 5 stp
BUS350 Introduction to Data Analytics - 5 stp 
BUS315 Foretaksfinans og verdivurdering - 10 stp
Valgfrie emner - 5 stp eller 10 stp

eller

utveksling på 30 stp*

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Anbefalte valgfrie emner**: 
Augustblokk:
ECN302 Mathematics for Economists - 5 stp
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Høstparallellen: 
INN331 Internship
 - 10 stp
INN350 Digitalisering og kontroll av forretningsprosesser - 10 stp
BUS340 Supply Chain Management (tilbys ikke høsten 2021) - 10 stp
ECN372 Klimaøkonomi - 10 stp 
BUS325 Obligasjoner, swapper og andre renteinstrumenter - 10 stp (tilbys ikke høsten 2020)
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 stp
BUS362 Corporate Tax and Sustainability - 7,5 stp
ECN306 Economics of Sustainability - 5 stp
BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon - 5 stp

Vårparallellen: 
BUS327 Financial Crisis: History and Theory - 5 stp
BUS328 Sustainable Financial Investments
 - 5 stp
DAT200 Applied Machine Learning - 10 stp
INN355 Machine Learning for Business Process Optimisation - 10 stp
BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting - 5 stp

Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 15 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

INF emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

**Alle kombinasjoner av valgfrie emner kan ikke timeplansikres. Dette må derfor sjekkes i NMBUs timeplan for det aktuelle semesteret. 
Merk også at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette i emnebeskrivelsen. 

Published 21. February 2020 - 9:32 - Updated 11. juni 2020 - 8:53