Spesialiseringer 2019
Business Analytics

Business Analytics

  • Business Analytics
    Foto
    Shane Colvin

Velg spesialiseringen Business Analytics i studieprogrammet master økonomi og administrasjon.

Business Analytics

Denne spesialiseringen gir deg spesialistkompetanse i digitale forretningsmodeller og ledelse av digitaliseringsprosjekter. Du får også kompetanse i maskinlæring, data science og bruk av "big data".

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp 

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy -Mergers, acquisitions and alliances - 10 stp
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller - 10 stp
ECN201 Økonometri - 10 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser - 10 stp
INF230 Datahåndtering og analyse - 10 stp

År 2
Augustblokk og høstparallellen:
Min.25 stp valgfrie emner eller utveksling*

Valgfrie emner: 
Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 5 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag. Merk at INF-emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. 

Eksempler på anbefalte valgfrie emner som defineres som innenfor økonomiske og administrative fag: 
INN331 Internship
BUS315 Corporate Finance
BUS340 Supply Chain Management
INN372 Innovasjon og entreprenørskap i etablerte bedrifter
AOS335 Organisasjonsendringer
IND200 Praktisk prosjektstyring
BUS313 Strategisk økonomistyring (tilbys første gang høsten 2020)

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

Published 25. April 2019 - 15:54 - Updated 20. juni 2019 - 16:22