Business Analytics

Business Analytics kombinerer datavitenskap og økonomi, og gir deg nyttige verktøy for arbeidsoppgaver i en moderne digitalisert bedrift.

Semesterstruktur for spesialiseringen:

År 1
Augustblokk
AOS300 Mitt lederskap - 5 stp 

Høstparallellen
BUS335 Corporate Strategy -Mergers, acquisitions and alliances - 10 stp
INN350 Digitalisering og digitale forretningsmodeller - 10 stp
ECN201 Økonometri - 10 stp

Januarblokk
BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I - 5 stp

Vårparallellen
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar - 5 stp
INN355 Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser - 10 stp
INF230 Datahåndtering og analyse - 10 stp

År 2
Augustblokk og høstparallellen:
Min.25 stp valgfrie emner eller utveksling*

Januarblokk og vårparallellen
M30-ØA Masteroppgave - 30 stp

Anbefalte valgfrie emner**: 
Augustblokk:
BUS316 Activity Based Costing (ABC) og økonomisk virksomhetsstyring - 5 stp

Høstparallellen: 
INN331 Internship
 - 10 stp
BUS315 Corporate Finance - 10 stp
BUS340 Supply Chain Management - 10 stp
AOS335 Organisasjonsendringer - 10 stp
IND200 Praktisk prosjektstyring - 10 stp
BUS313 Strategisk virksomhetsstyring - 10 stp
BUS322 Financial Investment and Risk Management - 10 stp
BUS362 Corporate Tax and Sustainability - 7,5 stp
BUS350 Introduction to Data Analytics - 5 stp
BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon - 5 stp

Vårparallellen:
BUS327 Financial Crisis: History and Theory - 5 stp
BUS328 Sustainable Financial Investments
 - 5 stp
BUS311 Environmental Management and Sustainability Reporting - 5 stp

Spesialiseringen begrenser antall valgfrie emner utenfor økonomiske og administrative fag til 5 studiepoeng for å kunne oppfylle breddekravet til en siviløkonomgrad.

Emner ved Handelshøyskolen NMBU defineres som innenfor økonomiske og administrative fag. Merk at INF-emner fra Realtek ved NMBU defineres som utenfor økonomiske og administrative fag. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Høsten tredje semester vil det være anledning til utvekslingsopphold i utlandet eller velge valgfrie emner ved Handelshøyskolen, øvrige fakulteter ved NMBU eller andre norske utdanningsinstitusjoner.

**Alle kombinasjoner av valgfrie emner kan ikke timeplansikres. Dette må derfor sjekkes i NMBUs timeplan for det aktuelle semesteret. 
Merk også at enkelte emner kan ha forkunnskapskrav, så sjekk dette i emnebeskrivelsen. 

Published 21. February 2020 - 9:32 - Updated 11. juni 2020 - 8:53